Dataplatform

Dataplatform

Het dataplatform van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) is dé plek waarop DKH GSL data over de lokale en regionale leefomgeving in Nederland bij elkaar brengt.

Er is een verscheidenheid aan dataverzamelingen van de leefomgeving. Deze data worden beheerd door veel verschillende partijen. Deze versnippering maakt harmonisatie en standaardisatie lastiger, en bemoeilijkt daarmee de toegankelijkheid. Op het Dataplatform van DKH GSL brengen we deze data over de lokale en regionale leefomgeving bij elkaar. Het uitgangspunt is dat de data opgeslagen blijft bij de bron. Het dataplatform van DKH GSL verzamelt de (meta)data en verwijst naar de originele vindplaats.

FAIR-principes

Het dataplatform van DKH GSL hanteert de FAIR-principes. Dat wil zeggen dat de data vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), uitwisselbaar (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn. We bouwen het dataplatform stap-voor-stap uit tot een Fair Data Point.

Verbinden en toegankelijk maken

Het dataplatform is het fundament onder verschillende innovatielijnen van DKH GSL. De primaire doelstelling van het dataplatform is om de grote hoeveelheden leefomgevingsdata en -databronnen met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken voor onderzoekers, overheden, bedrijven en zorgprofessionals.

Het dataplatform is ondersteunend aan de ontwikkeling van Digital Twins, dashboards voor het ontsluiten van relevante data over de leefomgeving, zoals het dashboard Go! Methode, integrale afwegingskaders, zoals de Groene BatenPlanner en datagedreven oplossingen voor gezond stedelijk leven. 

Ga naar het dataplatform

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners