Samenwerking

Samenwerking

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) heeft de ambitie om te groeien en meer partners te verbinden aan de maatschappelijke uitdagingen van Gezond Stedelijk Leven. Bijdragen kan op verschillende manieren. We onderscheiden de belangrijkste: 

Consortiumpartners

De consortiumpartners geven richting aan de hub op strategisch en inhoudelijk niveau. Ze tonen commitment door zowel financieel als in kind bij te dragen aan de ontwikkeling van de hub. Gezamenlijk zetten ze zich in om financieringsbronnen te vinden en living labs, bestaande uit diverse projecten, op te starten.

Innovatiepartners

Innovatiepartners dragen actief bij aan de ontwikkelingen binnen de verschillende innovatielijnen. Ze zijn de ‘projectpartners’ van de hub. Dat kan via een kleine, maar essentiële bijdrage (bijvoorbeeld de bouw van een sensor of app) of als werkpakketleider in een grote (Europese) call.  

Gebruikers

Op termijn zal een aanbod van (bewerkte) data en tools (zoals applicaties en rekeninstrumenten) beschikbaar zijn voor diverse publieke en commerciële gebruikers, maar ook voor inwoners. In welke vorm diensten en producten kunnen worden afgenomen, zal maatwerk zijn.  

Inwoners

Een betere leefomgeving voor inwoners staat centraal bij DKH GSL. Participatie van inwoners zal dan ook niet ontbreken. Vast staat dat we deze samenwerking zoeken op projectniveau, in de wijk of middels een citizen science initiatief. Ook werken we aan een representatieve vertegenwoordiging van inwoners op richtinggevend niveau in het consortium. Op het niveau van de innovatielijnen zullen we starten met één of meerdere inwonerpanels als klankbord.  

Ben je nog niet in gesprek met één van de partners van DKH GSL, maar ben je wel geïnteresseerd om actief betrokken te zijn? Neem dan contact op via info@gezondstedelijklevenhub.nl.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners