René van der Ent

René van der Ent

René van der Ent wordt met ingang van 1 juli 2020 hoofd Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Drs. R. (René) van der Ent is op dit moment projectdirecteur Lelystad Airport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vervult deze functie via ABD Interim. Sinds 2015 vervulde hij via ABD Interim diverse andere opdrachten, onder andere voor het RIVM, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Bureau DigiCommissaris en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Eerder was hij projectdirecteur Platform Opnieuw Thuis bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plv. directeur Kennis en Verkenningen bij het toenmalige ministerie van VROM.

René van der Ent studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Leiden. Hij volgde van 2010 tot 2013 het ABD Kandidatenprogramma.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners