Ambitie

Ambitie

Tegen 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlandse bevolking in een stedelijke omgeving. De noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren is daarmee groot. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, veilige en duurzame voedselketens en schaarse grondstoffen. Maar bovenal moet er aandacht zijn voor de gezondheid en het welzijn van de mensen die er wonen, werken en recreëren. Het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefomgeving is dan ook van cruciaal belang.  

Gezonde leefomgeving

Onze gezondheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door allerlei omgevingsfactoren: waar we wonen en werken, wat we eten, in welke mate we worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, welke sociale interacties we hebben en welke leefstijlkeuzes we maken. Naar schatting verklaren deze omgevingsfactoren voor zeventig procent het ontstaan van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker.  

Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde leefomgeving, die rekening houden met dit complex samenspel van factoren. Data-gedreven kennis is essentieel bij het ontwikkelen van grensverleggende stedelijke concepten. Zo werken we aan evidence based ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven. 

Nieuwe manier van samenwerken

Het vraagt ook om een nieuwe manier van samenwerken. In de hub werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die handelingsperspectief kunnen bieden en zo een positieve bijdrage hebben op de gezondheid van inwoners. 
 
De organisaties binnen de hub brengen innovatieve technologieën, data, infrastructurele planvorming, beleidsinstrumenten en kennis over gedrag bijeen. Alle relevante informatie wordt met elkaar gedeeld en voor elkaar beschikbaar gemaakt, om zo een samenhangend pakket aan oplossingen te kunnen bieden.  

Met het platform wordt kennis en inzichten toegepast in living labs, wijken of gebieden, waar geëxperimenteerd kan worden, interventies worden gedaan en goede monitoring plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt hiermee een community of practice opgebouwd; een lerende omgeving waar doorontwikkeling, opschaling en implementatie plaatsvindt. Zo draagt DKH GSL direct bij aan een duurzame economische ontwikkeling van Nederland. 
 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners