Van data naar toepassing: gemeente Utrecht wordt partner van DKH GSL

Van data naar toepassing: gemeente Utrecht wordt partner van DKH GSL

11 oktober 2023

Mooi nieuws! Deze zomer is de gemeente Utrecht partner geworden van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL). Directeur Economische Zaken Edwin Koster ziet dit als een mooie kans om als regio een nog stevigere positie te krijgen in de gebiedsontwikkeling. Maar, zo geeft hij aan, er zijn ook nog wel stappen te maken om onze resultaten echt op te schalen. In dit interview vertelt hij over zijn visie op de DKH GSL en wat de gemeente Utrecht hierin kan betekenen.

“ Ik volg de DKH GSL, of eigenlijk de voorloper ervan, sinds de oprichting van de Economic Board Utrecht, waar ik in 2011 bij betrokken was,” vertelt Edwin. “Toen werd er al gepraat over de schatkist aan data, waar wij als overheden op zitten en waar zoveel potentie in zit. Sindsdien is er een interessant netwerk ontstaan, dat mooie dataproducten ter beschikking stelt, maar ook steeds meer aan toepassingen werkt. Dat laatste vind ik heel belangrijk. In Cartesius Utrecht werken we onder andere met de DKH GSL-partners Mecanoo, RIVM, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht aan een wijk waarin mensen letterlijk langer en gezonder leven. Je ziet dat de partijen hun nek uitsteken door uitspraken te doen over de resultaten die hier in de toekomst zichtbaar zullen zijn. Dat kan alleen wanneer alle actoren als lerende community samenwerken: ontwerpers, het bouwbedrijf, kennisdragers, wetenschappers, overheden én inwoners. De DKH GSL stimuleert dit soort samenwerkingen.”

Utrecht is een stad die met de bebouwing heel dicht tegen zijn gemeentegrenzen zit. We hebben slimme oplossingen nodig om met de schaarse ruimte om te gaan.

Meer inzetten op datavisualisatie

Edwin zou graag zien dat er op het gebied van gebiedsontwikkeling meer praktische toepassingen op het gebied van datavisualisatie ontstaan. “Utrecht is een stad die met de bebouwing heel dicht tegen zijn gemeentegrenzen zit. De beschikbare ruimte is veel te schaars om alle wensen en eisen uit onze Ruimtelijke Strategie te realiseren. Daarvoor proberen we slimme oplossingen te verzinnen in onder andere Cartesius, de Merwedekanaalzone en Maarschalkerweerd. Ook werken we met de gemeente Amsterdam en de provincie Utrecht aan een digital twin voor de stad. Wat ik hierin nog mis zijn krachtige digitale visualisaties, waarin je letterlijk kunt schuiven met ruimtelijke ingrepen. ‘Als ik hier groen aanleg, wat gebeurt er dan met de verdichting van huizen, de verkeersintensiteit, de luchtkwaliteit en de leefbaarheid?’ Dat soort vragen moet je met één druk op de knop kunnen beantwoorden. Ik denk dat de DKH GSL een koploper kan zijn om deze belofte van digital twins waar te maken.”

Om die sprong naar opschaalbare oplossingen te maken, is de markt hard nodig, denkt Edwin. “We hebben als overheden, zeker in de regio Utrecht, spectaculair goede data tot onze beschikking. Het RIVM is een internationaal vermarkt instituut als het gaat om volksgezondheid en we staan wereldwijd op de tweede plaats als het gaat om de geowetenschappen. Daarmee moeten we toch tot baanbrekende nieuwe oplossingen kunnen komen die ons als regio nationaal en internationaal in de kijker spelen?”

Data actief naar de markt brengen

De kennis en business development om dat voor elkaar te krijgen, moeten we volgens Edwin echt halen bij marktpartijen. “Die zijn zoveel verder dan wij, maar ze willen er wel iets aan kunnen verdienen. Zij moeten niet de enigen zijn die investeren en hun nek uitsteken, wij als overheden en kennispartijen zijn net zo goed verantwoordelijk. We moeten innovatieve opdrachten uitzetten, aanspreekbaar zijn op de resultaten en de data actief naar de markt brengen, zodat ze daadwerkelijk worden gebruikt. Ik zie nu nog iets te vaak de houding van ‘de data staat hier, veel succes ermee.’ Wellicht kan de ROM met haar link naar incubators en startups hier ook een actievere rol in hebben.”

In de gesprekken die Edwin als nieuwe partner met de andere partijen gaat voeren, zal het onderwerp ‘van data naar toepassing’ nog wel vaker aan de orde komen. “Als directeur Economische Zaken heb ik een voorliefde voor de nieuwe datagedreven economie en ik vind het mooi om hierin samen op te trekken,” concludeert hij. “Ik zou het ontzettend gaaf vinden als wij met de kennis en kunde in de DKH GSL onze regio, ons land en uiteindelijk ook de wereld een stukje gezonder maken. Daarvoor moeten we nog een flinke stap zetten, maar ik denk dat het kan!”

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners