Tien procent meer groen met Pientere Tuinen

Tien procent meer groen met Pientere Tuinen

30 november 2023

Tien procent meer groen in Nederlandse tuinen. Dat is wat de provincie Utrecht, samen met haar partners WeCity en Future City Foundation wil waarmaken met Pientere Tuinen. Op 27 november kwamen verschillende gemeenten, kenniscentra en overheden in het Utrechtse Paushuize bij elkaar. Onderwerp van gesprek was hoe dit project met citizen science (burgerwetenschap) de biodiversiteit in gemeenten vergroot, hittestress kan voorkomen en bijdraagt aan klimaat- of vergroeningsdoelstellingen.

Groen heeft invloed op gezondheid

Want dat vergroening niet alleen bijdraagt aan ons milieu, verklaart ook prof. dr. ir. Roel Vermeulen, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. ‘Hoe we onze bebouwde leefomgeving inrichten heeft invloed op onze gezondheid. Want hoe kan je gezond eten kopen, als er geen faciliteiten voor zijn? Hoe kan je fysiek actief zijn als daar geen ruimte voor is?’ Ook laat Vermeulen een aantal berekeningen zien, waarmee hij aantoont dat door vergroening vroegtijdige sterftegevallen voorkomen kunnen worden.

Utrechtse gemeenten

Er zijn 5,5 miljoen tuinen in Nederland. Een gebied waar we nog niet veel inkijk in hebben. Hier liggen dus kansen voor vergroening. Gemeenten, zoals gemeente De Bilt, doen mee aan Pientere Tuinen om inwoners inzicht in hun tuin en tuinadviezen te geven en het gesprek met hen aan te gaan. Gemeenten worden vervolgens op de hoogte gehouden over de onderzoeken die worden gehouden, naar gedragseffecten en beleidsinformatie.

Eerste resultaten

Arjen Hof, co-founder van WeCity en één van de initiatiefnemers van Pientere Tuinen vertelt over de eerste bevindingen van het project. Zo is er al een duidelijk verschil te zien tussen het percentage vergroening van kleine tuinen vergeleken met grotere tuinen. En daarmee ook de temperatuur, die gemiddeld gezien lager ligt in groene tuinen.

Tegelijkertijd is het project nog in ontwikkeling en worden nieuwe metingen aan de applicatie toegevoegd. Zo kunnen deelnemers binnenkort ook bomen registreren. Deze mogelijkheid kan onder andere beleidsadviseurs weer nieuwe inzichten geven.

'Inzichten die tot gedragsverandering leiden'

Rob Van Muilekom, gedeputeerde van de provincie Utrecht, sloot de middag af door nog eens te benadrukken dat projecten, zoals Pientere Tuinen, niet alleen kennisinstellingen, maar ook inwoners en overheden informatie bieden om onze leefomgeving zo goed en vitaal mogelijk in te richten. ‘Overheden hebben veel ambities, terwijl de capaciteit onder druk staat. Wij zien de mogelijkheden om krachten te bundelen en samen met onze inwoners inzicht te krijgen en gedragsverandering te creëren om met deze uitdagingen om kunnen te gaan.’

Lees meer over het project Pientere Tuinen en het verband tussen groen en gezondheid op de website van de provincie Utrecht:

Pientere Tuinen

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners