SCOREwater komt met concrete oplossingen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren

SCOREwater komt met concrete oplossingen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren

1 juli 2021

Het SCOREwater project is jaar drie van de vier ingegaan. Sinds de start halverwege 2019 zijn er door 14 partners, verspreid over de steden Amersfoort, Barcelona en Göteborg, verschillende oplossingen ontwikkeld om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken. Deze oplossingen zijn te vinden in het verslag van het afgelopen  jaar, gebundeld in een digitaal boekje wat gratis op te vragen is.

Elke stad binnen het project heeft haar eigen focus, allemaal gekoppeld aan slim waterbeheer. In Amersfoort ligt de focus op het klimaatbestendig maken van de stad, zoals het voorkomen van overstromingen bij extreme neerslag. In Barcelona wordt data verzameld uit het riool, wat inzichten geeft over de gezondheid van de bevolking. Ten slotte Göteborg, waar een methode wordt ontwikkeld om de waterkwaliteit bij bouwplaatsen goed te meten, waardoor vervuiling snel kan worden vastgesteld en aangepakt. Alle verzamelde kennis en data komen samen op een digitaal platform, dat toegankelijk zal zijn voor iedereen.

Ontwikkeling van een overstromingsalarm 

Door klimaatverandering verwacht men dat het weer extremer wordt, waaronder zware regenval. De gemeente Amersfoort bereid zich hierop voor door te werken aan een overstromingsalarm in samenwerking met HydroLogic, een van de  Nederlandse partners in het project. Dit alarm bestaat uit 1) een ‘machine learning’ algoritme die het volume van een mogelijke overstroming berekent aan de hand van de neerslagverwachting en 2) een applicatie die dit algoritme vier keer per dag draait met geüpdatete weersverwachtingen en vervolgens een bericht verstuurt naar de gebruiker wanneer er kans is op een overstroming.

Een overstroming kan niet altijd worden voorkomen, wel kunnen er maatregelen worden getroffen wanneer je van tevoren weet dat het er aan zit te komen. Bijvoorbeeld houten schotjes voor kelderramen plaatsen en het gebruik van zandzakken. Zo kan veel (water)schade voorkomen worden. Op dit moment is het overstromingsalarm nog niet operationeel in heel Amersfoort. Het is getest in één Amersfoortse wijk, maar om het werkend te krijgen voor de hele stad, moet het model ook doorgerekend worden voor de andere stadsdelen.

De gezondheid van de bevolking aflezen uit rioolwater

Wist je dat je bepaalde gezondheidsindicatoren kunt aflezen uit rioolwater? Hier wordt door de projectpartners in Barcelona hard aan gewerkt. Op drie zorgvuldig geselecteerde locaties in de stad wordt afvalwater uit het riool omhoog gepompt en worden er watermonsters afgenomen.  Deze watermonsters worden vervolgens geanalyseerd in een lab. Uit de analyse kan onder andere afgeleid worden wat het antibiotica gebruik is van een bepaalde wijk, maar ook de verspreiding van het SARS-CoV-s virus, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is zo te volgen.  Met deze kennis kunnen onder andere gerichte informatiecampagnes op wijkniveau worden opgezet. Daarnaast kan beter in kaart worden gebracht wat de gezondheidsbehoeften zijn is van de inwoners.

Waterverontreiniging voorkomen bij stadsuitbreiding

Göteborg is na Stockholm de grootste stad van Zweden en is nog lang niet uitgegroeid. De verwachting is dat het aantal inwoners van deze stad met zo’n 115 duizend mensen zal toenemen in de komende 15 jaar. Daarom wordt er in rap tempo gebouwd. Echter, al deze bouwplaatsen zorgen voor uitdagingen op het vlak van waterkwaliteit. Hoe weet je of het water wat neerkomt op deze bouwplaatsen ook schoon de bouwplaatsen verlaat? Simpel, door te meten.

Meten is weten, maar daar gaat wel het een en ander aan vooraf. Om goede metingen uit te kunnen voeren is goed materiaal nodig. Daarom wordt binnen het project ook ingezet op de ontwikkeling van sensoren die betrouwbare data kunnen leveren. Deze sensoren moeten (uiteraard) ook waterdicht zijn en niet al te veel energie gebruiken, want je wilt er niet te veel onderhoud aan hebben gezien ze op lastig te bereiken plekken worden geïnstalleerd. Het doel is om uiteindelijk deze sensoren op grote schaal in te kunnen zetten rondom bouwplaatsen zodat eventuele vervuiling snel kan worden opgespoord en aangepakt.

Over SCOREwater

‘SCOREwater’ is een vierjarig Europees project gestart in 2019. De EU-bijdrage komt uit het subsidieprogramma voor Onderzoek en Innovatie in Europa, Horizon 2020. Meer informatie over het project en de tussentijdse resultaten zijn te vinden op de projectwebsite.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners