Provincie Utrecht breidt burgermeetnetwerk schone lucht uit

Provincie Utrecht breidt burgermeetnetwerk schone lucht uit

7 april 2022

Er komen meer sensoren bij particulieren die de luchtkwaliteit meten in de provincie Utrecht. Ook wordt bestaande ‘snuffelfietsers’ gevraagd vaker fijnstof te meten. Zo wil de provincie beter kunnen onderbouwen waar nieuwe scholen en sportplekken kunnen komen. Dat staat in de Herijkte Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht Regio Utrecht.  

In de herijking staat onder meer dat inwoners van de provincie kunnen helpen met data. ‘De zelfmetende burger is in opkomst, dit komt vooral door het beter worden van betaalbare (met name) fijnstof-sensoren.’ De provincie sluit daarmee aan bij het innovatieprogramma ‘Samen Meten’ van het RIVM en bouwt voort op het programma ‘Meet Je Stad’ dat al sinds 2016 in Amersfoort actief is. 

In de provincie is al een groep fietsers die een sensor aan het rijwiel heeft hangen. Utrecht hoopt dat deze snuffelfietsers vaker op pad gaan om te meten en ook helpen om de relatie tussen fijnstof en gezondheid beter in kaart te brengen. Met Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) wordt gekeken welk beeld de data geven over de lokale leefomgeving. 

Het doel van de sensoren bij inwoners thuis is niet alleen meer gegevens. De metingen blijken ook te helpen met communicatie. ‘Binnen de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht is in 2018 geconstateerd dat bij dergelijke initiatieven een betere koppeling gemaakt kan worden met dialoog, bewustwording en gedragsverandering.’  

Fijnstof door houtkachels en vervoer 

De belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in de provincie Utrecht zijn verkeer en vervoer. Dan gaat het over stikstofdioxide. Voor de binnenvaart wordt gekeken naar waterstof en in 2028 moeten alle 500 bussen elektrisch zijn. Maar zelfs met elektrisch rijden zal luchtvervuiling een rol blijven spelen, zegt de provincie. Het gaat dan om banden- en remslijtage. Daarom zet Utrecht in op meer fietsen.  

In de regio Utrecht zijn huishoudens de belangrijkste bron van de fijnere fractie van fijnstof. Dan gaat het onder meer over particuliere houtrook. Samen met de gemeenten wil de provincie eigenaren van houtkachels beter voorlichten en het meetnetwerk wordt uitgebreid voor betere stookalerts. 

Plattelandscoaches voor boeren 

Het tegengaan van ammoniakuitstoot in de agrarische sector is vooral een taak van de landelijk overheid. Wel investeert de provincie in plattelandscoaches. Die helpen boeren met investeringskeuzes gericht op transitie naar een meer duurzame landbouw (circulair en natuurinclusief). 

In de herijking geeft de provincie aan wat er is gebeurd sinds het opstellen van de Uitvoeringsagenda Gezonde Lucht regio Utrecht in juli 2018. Zo is twee jaar geleden het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) tot stand gekomen en heeft de World Health Organisation (WHO) vorig jaar de doelstellingen voor gezonde lucht flink opgeschroefd. De provincie wacht op een advies van het RIVM over deze waarden. Dit jaar neemt de provincie een besluit over de nieuwe advieswaarden. 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners