Proef verkeerstellingen door bewoners wordt uitgebreid

Proef verkeerstellingen door bewoners wordt uitgebreid

30 april 2022

De provincie Utrecht is vorig jaar de proef Telraam gestart waarbij 20 inwoners met behulp van een sensor de verkeersbewegingen in hun straat bijhielden. De Telraamsensoren geven meer inzicht in verkeersstromen in wijken en buurten in de hele  provincie. Het tellen leverde zoveel waardevolle informatie op dat er besloten is om de proef uit te breiden naar 300 tellers.

Telraam, proef Samen Meten Utrecht

 

Daar komt bij dat de sensoren veilig zijn en voldoen aan de privacywetgeving. De Telraamsensoren registeren namelijk geen persoonsgegevens en slaan geen beelden van gezichten of nummerborden op. Ze tellen en registeren enkel en alleen anoniem verkeersbewegingen van een fiets, voetganger, auto, zwaar verkeer en openbaar vervoer.

Gezonde leefomgeving

Samen met gemeenten en andere partners wil de provincie ervoor zorgen dat er voor iedereen een gezonde leefomgeving is en voldoende ruimte om te ontspannen en te bewegen. Om dit te kunnen doen, is data een belangrijk hulpmiddel. Inwoners krijgen hierdoor informatie over de plek waar ze wonen. Maar het levert ook voor onderzoekers en beleidsmakers interessante informatie op over bijvoorbeeld de relatie tussen verkeer en leefbaarheid in wijken en welke maatregelen zouden kunnen helpen. Het is een goede basis om met elkaar in gesprek te gaan.

Pilotfase

Samen Meten Utrecht heeft op initiatief van de provincie Utrecht voor de pilotfase twintig inwoners geworven uit tien gemeenten, waaronder Nieuwegein, Houten en Amersfoort. Tijdens deze pilot, die liep van februari tot december 2021, is vooral gekeken naar de technische haalbaarheid en de praktische toepasbaarheid van het meetsysteem. Sommige deelnemers zijn zelf het gesprek aangegaan met hun eigen gemeente over de resultaten van de verkeerstellingen.

Doe ook mee!

Samen Meten Utrecht zoekt nog mensen die graag mee willen doen aan het vervolg van de pilot. Meer informatie en het aanmeldformulier staan op de website van Samen Meten Utrecht.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners