Onderzoeksposities voor een gezonde en duurzame voedselomgeving

Onderzoeksposities voor een gezonde en duurzame voedselomgeving

30 juli 2020

Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis? Door een deal te sluiten! De Regio Deal Foodvalley laat het Rijk, regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen samenwerken aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Dankzij deze deal krijgt onderzoek naar onder meer vernieuwende voedselvoorziening een impuls. Dat is belangrijk, omdat er naar schatting in twintig jaar tijd circa twee miljard mensen bij komen op de wereld.

De Regio Deal Foodvalley kent drie afzonderlijke onderdelen die samen één geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling. Voor elk onderdeel worden nu onderzoekers geworven, waarvan een aantal door de Universiteit Utrecht (UU). De UU zal nauw samenwerken met zowel Wageningen University & Research, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL).

Emissie reducerende maatregelen

Voor het integraal onderzoeken van de effectiviteit van circulair voer en emissie reducerende maatregelen op emissie van stof en ammoniak, omgevingsbelasting, diergezondheid en -welzijn, en antibioticagebruik, is de UU op zoek naar vier onderzoekers. Een deel van de onderzoeksprojecten sluit aan bij de DKH GSL projecten ‘Smart Monitoring’ en ‘Digital Twin’. Parallel worden nog twee onderzoekers geworven door Wageningen University & Research. De onderzoekers zullen intensief samenwerken en begeleid worden door zowel de UU als de Wageningen University & Research. Bij het project 'monitoring, sensoring en dashboards' zal de onderzoeker ook worden aangestuurd door het RIVM.

De vier posities vallen onder de onderzoekslijn One Health. Deze onderzoekslijn staat voor interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van de gezondheid van mens, dier en milieu. De onderzoekers worden aangesteld bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) en de afdeling Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren van de faculteit Diergeneeskunde.

  • PhD Onderzoeker “monitoring, sensoring en dashboards" - GESLOTEN
  • PhD onderzoeker “circulaire veehouderij en omgevingsbelasting” - GESLOTEN
  • PhD Onderzoeker “Brede Welvaartsindicator (BWI)” - GESLOTEN
  • PhD onderzoeker “Diergezondheid en dierwelzijn” - GESLOTEN

Over de Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de bundeling van krachten komt de komende vier jaar ruim 73 miljoen euro beschikbaar.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners