Marko Hekkert directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Marko Hekkert directeur Planbureau voor de Leefomgeving

7 oktober 2022

Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) wordt de nieuwe directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023. Daarnaast blijft Hekkert in deeltijd als hoogleraar verbonden aan het departement Sustainable Development, faculteit Geowetenschappen.

Marko Hekkert is op dit moment hoogleraar Dynamiek van Innovatiesystemen. Eerder vervulde hij diverse management- en toezichtfuncties binnen en buiten de Universiteit Utrecht. Hij behaalde een doctoraaldiploma Scheikunde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 1 januari 2023 zal hij naast zijn deeltijdaanstelling aan de Universiteit Utrecht ook zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht bij TNO continueren.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners