Europese subsidie voor eerste Nederlandse maatschappelijke innovatiehub

Europese subsidie voor eerste Nederlandse maatschappelijke innovatiehub

5 juli 2022

4,2 miljoen euro stelt de Europese Commissie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken ter beschikking voor de Dutch Societal Innovation Hub (DSIH). Hiermee gaan overheden de samenwerking aan met het bedrijfsleven, inwoners en kennisinstituten om innovaties voor de maatschappelijke opgaven te versnellen. Het plan voor het oprichten van de DSIH is donderdag 16 juni officieel goedgekeurd door de Europese Commissie.

Vorig jaar is de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en InterProvinciaal Overleg (IPO) gestart met het opzetten van de DSIH. Ook de partners Brightlands Smart services Campus Heerlen, Digicampus Delft, Rotterdam Innovation System en Brainport Eindhoven-Urban development Initiative zijn onderdeel van deze samenwerking. De aanleiding voor het opzetten van de DSIH is om innovatieve oplossingen te versnellen voor grote opgaven zoals energietransitie, het versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptie.

Het doel van deze DSIH is het stimuleren van nieuwe digitale en groene innovaties voor provincies en gemeenten om maatschappelijke uitdagingen versneld op te lossen. Het idee is dat de DSIH publieke dienstverleners en innovatieve partijen faciliteert door kennis en ervaringen te delen en door partijen onderling te verbinden. De kennis en ervaring komt bij verschillende (Europese) innovatie-ecosystemen en netwerken vandaan.

Europees netwerk

De DSIH is onderdeel van een Europees netwerk van innovatiehubs. Daarom benutten we ook de kennis die is opgedaan in andere EU-landen. In deze fase zijn 136 Europese innovatie hubs (EDIH) geselecteerd, waaronder dus ook de DSIH. Deze EDIH’s richten zich allemaal op verschillende dingen, de meeste op technologie. De DSIH richt zich specifiek op het verbeteren van publieke diensten op een digitale en groene manier.

Meer informatie

Naar verwachting start de DSIH officieel in oktober 2022. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur dan een mail naar dsih@ipo.nl of kijk op de IPO website.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners