Gemeente Amersfoort en Meet Je Stad leggen netwerk van sensoren aan

Gemeente Amersfoort en Meet Je Stad leggen netwerk van sensoren aan

23 september 2020

Woensdag 23 september werd in Amersfoort een van de laatste sensoren geplaatst, van een netwerk aan sensoren door de stad, die bodemvocht, temperatuur en luchtvochtigheid meten. De gemeente zal de data combineren met andere data die ze heeft, om de relatie tussen warmte, droogte, neerslag en de groei van planten en bomen in de stad te analyseren. Zo proberen ze meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering voor de stad Amersfoort. Het doel is om de inzichten te gebruiken in de stedenbouwkundige planning, zodat Amersfoort een prettige stad blijft om in te wonen, werken en recreëren.

De plaatsing van deze sensoren is onderdeel van de deelname van gemeente Amersfoort aan het vierjarig Europees project SCOREwater, dat begon in 2019. Hierin werkt gemeente Amersfoort samen met de steden Göteborg en Barcelona. De centrale vraagt luidt hoe we ICT oplossingen kunnen gebruiken om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken en zodoende onze steden beter kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering.

Hierbij wordt ook samenwerkt met inwoners van Amersfoort die aangesloten zijn bij het burgerwetenschapsproject Meet Je Stad, een initiatief van De WAR. Binnen Meet Je Stad doen inwoners metingen die iets zeggen over het weer en klimaat in Amersfoort en omgeving. Deze inwoners gaan nu ook metingen verrichten, aanvullend op de metingen die de gemeente ook zelf uitvoert met professionele sensoren geleverd door Hoefakker. 

Alle data die binnen SCOREwater wordt verzameld, wordt als open data gepubliceerd op het open dataplatform van de gemeente, zodat iedereen bij deze data kan komen.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners