Eén jaar DKH GSL: tijd voor de volgende stap!

Eén jaar DKH GSL: tijd voor de volgende stap!

7 april 2021

In mei bestaat de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) een jaar: een mooi moment om de balans op te maken. Wat hebben we in het afgelopen jaar met elkaar neergezet? Waar staan we nu? En waar werken we naartoe? We vroegen het aan de voorzitter van onze partnerraad: Cyrille Krul.

Cyrille, waar houd jij je in je werk mee bezig?

“Ik ben directeur van het kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven aan de Hogeschool Utrecht, die bestaat uit elf onderzoeksgroepen die zich bezighouden met gezondheidsvraagstukken in een duurzame omgeving. Zelf ben ik ook lector van de onderzoeksgroep Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry en ben ik actief in onder andere de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de Health Hub Utrecht.

Wat houdt jouw werk voor de partnerraad DKH GSL in?

“Samen met vertegenwoordigers van de partners kijk ik naar onze programma’s. Wat is er nodig om de gezondheid en het welzijn van de inwoners in onze regio vooruit te brengen en een gezonde leefomgeving te behouden? Wie hebben we daarbij nodig? Hoe krijgen we de innovatielijnen ècht van de grond en hoe zorgen we voor draagvlak, financiering en capaciteit? Dat soort vragen behandelen wij in de partnerraad.

Of je nu inwoner bent of werkt voor een kennisinstelling, overheid of bedrijf: iedereen kan meedoen

Wat vind jij uniek aan DKH GSL?

“Dat we vanuit alle invalshoeken naar gezondheid in relatie tot de omgeving kijken. Aan de ene kant heb je te maken met thema’s zoals preventie, beweging en inclusiviteit. Aan de andere kant moeten we zorgen voor een omgeving waarin mensen gezond kùnnen leven: met schone lucht, voldoende groen en gezonde gebouwen. Die twee werelden waren van oudsher vaak gescheiden en ik vind het fascinerend dat we ze met DKH GSL bij elkaar brengen en kijken welke rol data en technologie daarbij kunnen spelen. Ook vind ik het uniek dat iedereen kan meedoen: of je nu inwoner bent of werkt voor een kennisinstelling, overheid of bedrijf. Want uiteindelijk gaat het erom dat we bestaande problemen van inwoners daadwerkelijk oplossen. We kunnen van alles verzinnen, maar als niemand erop zit te wachten, heeft het geen zin. Als de inwoner straks zegt: ik leef prettiger, ik voel me gezonder en mijn omgeving voelt beter, dan zijn we geslaagd in onze missie. Daar doen we het voor.”

Hoe versterken Hogeschool Utrecht en DKH GSL elkaar?

“Als hogeschool hebben wij de ambitie om alle mensen in staat te stellen gezond en duurzaam te leven. Dat is een enorme uitdaging die wij niet alleen kunnen oplossen. Wij zijn als HBO-instelling stevig verankerd in de dagelijkse praktijk. Wij houden ons bezig met vraagstukken die in de samenleving spelen en kunnen de partners vanuit die rol goed voeden met wat wij zien en tegenkomen in de wijken. Daarnaast hebben wij ruim 35.000 studenten die we nu al laten meedoen in de projecten van DKH GSL en die straks als ze op de arbeidsmarkt komen al hebben geleerd om multidisciplinair te werken. Dat is een enorme winst voor de samenleving.”

Als de inwoner straks zegt: ik leef prettiger, ik voel me gezonder en mijn omgeving voelt beter, dan zijn we geslaagd in onze missie. Daar doen we het voor!

Welke stappen heeft DKH GSL het afgelopen jaar gezet en waar staan we nu?

“Het eerste jaar hebben we de basis van onze organisatie neergezet. Je ontkomt er niet aan dat je met elkaar moet bepalen wat je focus wordt, welke uitdagingen je wilt oppakken en hoe je gaat samenwerken. Ook hebben we met verschillende webinars hard gewerkt aan onze zichtbaarheid en mensen een beeld gegeven van de breedte van de onderwerpen van Gezond Stedelijk Leven. Het is nu tijd voor de volgende stap. We gaan een aantal iconische projecten starten, die duidelijk de meerwaarde laten zien van de Data- en Kennishub: met elkaar kom je tot resultaten die je in je eentje nooit had behaald. Bovendien hebben we een aantal al lopende projecten om verder uit te breiden. Denk aan de ‘Snuffelfiets’, waarbij we met een kastje op de fiets de fijnstof in de lucht meten. We gaan dit verbreden met andere meetwaarden, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld aanbevelingen doen om hittestress te voorkomen. Maar we kunnen, en moeten, ook meer gebruik maken van de volle breedte van onze partners. Iedereen heeft iets unieks in te brengen èn iets van elkaar te leren. Als we onze kennis delen en stapelen, dan komen we het snelst tot ons gezamenlijke doel: een gezonde leefomgeving voor alle inwoners.”

Wat is jouw droom voor DKH GSL?

“Dat we er daadwerkelijk in slagen om de gezondheidsverschillen tussen mensen kleiner te maken. Dat kan alleen als we met verschillende partners en expertise een manier van werken vinden, die zo normaal is dat we niet anders meer willen. Bijvoorbeeld als een gemeente een nieuw gebied gaat inrichten, dat het als vanzelfsprekend is dat ze bij ons uitkomen. Ook vind ik het belangrijk dat we de ‘digital twins’ gaan bouwen. Dat is een soort digitale kopie van de werkelijkheid, waarmee we voorspellingen kunnen doen en veranderingen kunnen nabootsen. Op die manier kunnen we snel inschatten wat de gevolgen zullen zijn voor onze leefomgeving als het klimaat verandert of als er veel meer mensen in een bepaald gebied gaan wonen. Het is mooi dat we de beschikking hebben over enorme hoeveelheden data uit publieke en private bronnen, maar het is tijd dat we daarmee ook echt het verschil gaan maken.”

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners