Edwin Hubers nieuwe programmamanager DKH GSL

Edwin Hubers nieuwe programmamanager DKH GSL

5 september 2022

Naar een nationale innovatiehub voor gezond stedelijk leven


Op 5 september 2022 is Edwin Hubers begonnen als programmamanager bij de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Hij neemt het stokje over van Hanneke Zijtveld, die de functie sinds mei 2020 invulde. Edwin ziet veel potentie in de DKH GSL en heeft er dan ook grootse plannen mee. In dit interview vertelt hij over zijn motivatie én ambities.

Edwin, wat is jouw achtergrond?

“Ik ben 38 jaar oud, woon in Den Haag en ben in mijn vrije tijd vaak te vinden op het sportveld (squash en padel). In mijn werk word ik gedreven door verschillende soorten kennis en dan met name hoe je deze kunt toepassen in de praktijk. Na mijn studie Innovatiewetenschappen in Eindhoven ben ik bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaan werken en heb daar verschillende onderzoeksprogramma’s opgezet samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een van de mooiste projecten was het opzetten van ‘JPI Urban Europe’. Dat is een Europees samenwerkingsverband waarin wetenschappelijke en toegepaste kennis over stedelijke transities dichterbij de praktijk worden gebracht, bijvoorbeeld door het opzetten van Urban Living Labs.

Met deze ervaring op zak wilde ik graag zelf bouwen aan dit soort projecten, wat vorm kreeg in mijn functie als Subsidiecoördinator bij de gemeente Amersfoort. Vanuit de gemeente ben ik in 2020 betrokken geweest bij de oprichting van DKH GSL en heb ik meegewerkt aan het project SCOREwater. Nu sta ik te popelen om me in te gaan zetten als programmamanager.”

Wat motiveert jou om als programmamanager bij de DKH GSL aan de slag te gaan?

“Wat mij vooral drijft in deze functie is het samenwerken met al die verschillende partijen. Gezond stedelijk leven is een van de meest integrale onderwerpen die er bestaan. Talloze aspecten haken op elkaar in en moet je in samenhang met elkaar bestuderen om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dat betekent per definitie dat je heel veel moet samenwerken en vaak ook met mensen die je voorheen nog niet kende. Er is immers geen expert op de wereld die alles op het gebied van de gezonde leefomgeving kan overzien. Het mooie aan DKH GSL vind ik dat we zoveel verschillende soorten expertise in één hub samenbrengen: van vernieuwende instrumenten tot concrete gebiedsontwikkelingsconcepten en van datasets tot visualisatietools.”

Waar wil jij je op gaan richten met de DKH GSL?

“Wat mij betreft wordt de DKH GSL de landelijke innovatiehub als het gaat om de gezonde leefomgeving. Als je bedenkt dat het pas twee jaar geleden is dat de DKH GSL werd opgericht, is er al veel neergezet. Er staat een stevig inhoudelijk programma met uitgewerkte innovatielijnen. We hebben de basis gelegd met ons dataplatform, waarop steeds meer datasets gecombineerd kunnen worden. Én de vijftien partners hebben unieke kennis op ‘hun’ onderdeel van de gezonde leefomgeving. De slag die we nu gaan maken is dat die kennis en data nog meer gaan landen in living labs: daar waar we echt impact kunnen maken. Dat betekent dat we meer vraaggestuurd gaan werken door het opzetten van projecten, producten en diensten.

Het project Maanwijk in Leusden vind ik hiervan een goed voorbeeld. Daar worden kennis en data over de gezonde leefomgeving direct in de praktijk gebracht om een gezonde gebiedsontwikkeling op te zetten. Zo maak je impact, bouw je kennis op voor de community en bewijs je je meerwaarde als samenwerkingsverband.”

Wat is ervoor nodig om de landelijke innovatiehub voor gezond stedelijk leven te worden?

“In de eerste plaats mogen we wat minder bescheiden zijn. De Economic Board Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om als Utrecht de gezondste regio van de wereld te worden, mét de DKH GSL als landelijk centrum voor datagedreven oplossingen voor een gezonde leefomgeving. Daar wil ik graag gebruik van maken. Ook wil ik nauwer gaan samenwerken met Earth Valley en Health Hub Utrecht, twee belangrijke ecosystemen op wiens snijvlak wij opereren. En verder vind ik het essentieel om in onze living labs meer samen te werken met innovatieve bedrijven, start-ups en scale-ups. Zij zijn bij uitstek degenen die kunnen zorgen voor de vertaling van data en kennis naar toepassing in de praktijk: innovatie dus.”

Hoe gaan jouw eerste maanden als programmamanager eruitzien?

“De DKH GSL is een samenwerkingsverband dat gedragen wordt door de partners. Ik wil daarom snel nog beter doorgronden wat de motivatie is van elke partner en hoe we als hub kunnen helpen om die doelstelling te bereiken. Daarbij vind ik het als programmamanager wel noodzakelijk om niet alleen bezig te zijn met wat we voor individuele partners kunnen doen, maar juist te redeneren vanuit de hub zelf: hoe we verder kunnen groeien en meer impact maken? Daar profiteren vervolgens alle partners weer van. Een stevig projectenportfolio en producten- en dienstenpakket hoort hier wat mij betreft bij. Ik ben heel benieuwd hoe de partners, MT-leden en innovatielijntrekkers, waarmee ik de komende periode kennis ga maken, hier tegenaan kijken. Ik heb er ontzettend veel zin in om iedereen persoonlijk te gaan ontmoeten!”

Kennismaken met Edwin?

Neem contact op via edwin@gezondstedelijklevenhub.nl of connect met hem op LinkedIn.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners