DKH GSL en Future City lanceren Community of Practice voor Project Snuffelfiets

DKH GSL en Future City lanceren Community of Practice voor Project Snuffelfiets

17 november 2021

Op 17 november 2021 lanceerden de Future City Foundation samen met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven via een fietstocht de Community of Practice voor het Project Snuffelfiets. De fietstocht was het startsignaal voor het opzetten van een community om kennisuitwisseling te bevorderen. De fietsers vertrokken vanuit het Provonciehuis in Utrecht en werden in Radio Kootwijk opgewacht door de Apeldoornse wethouder Wim Willems, voorzitter van de G40- themagroep Smart Cities.

Om een gezonde leefomgeving te bevorderen zetten steeds meer overheden in op het stimuleren van fietsen. Fietsen draagt bij aan een betere luchtkwaliteit, volksgezondheid, interactie/participatie en de geluksbeleving. Met deze doelstelling is de provincie Utrecht in 2019 het project ‘Snuffelfiets’ gestart. Ruim 500 vrijwilligers fietsten anderhalf jaar met een sensor op hun fiets voor Project Snuffelfiets om de luchtkwaliteit in de regio Utrecht in kaart te brengen. De sensor meet drie soorten fijnstof, maar ook de locatie, (gemiddelde) snelheid, temperatuur, luchtvochtigheid, wegdek en organische gassen.

Een nationale en internationale samenwerking

Snuffelfiets is in 2019 begonnen als samenwerking tussen de Provincie Utrecht, Civity, SODAQ en RIVM. Daarna zijn er meer provincies en gemeenten aangehaakt, zoals Gelderland en Zeeland. Ook in Amersfoort, Sittard-Geleen, ’s-Hertogenbosch en Zwolle (en in het Deense Aalborg en Zweedse Göteborg) is gesnuffelfietst. Er is belangstelling vanuit diverse andere gemeenten om ook aan te haken.

Leren van elkaar

Het mooie van het project is dat elke gemeente of provincie op een erg laagdrempelige manier  kan meedoen. Overheden krijgen bovendien snel resultaat, de data kan vrij snel en eenvoudig worden gebruikt. Maar nu het aantal projecten stijgt, stijgt ook de behoefte bij de initiatiefnemers in de verschillende gemeenten en provincies om van elkaar te leren.

De meer ervaren initiatiefnemers uit Utrecht kunnen hun lessen delen met bijvoorbeeld Zeeland. Maar andersom kunnen de inzichten van de nieuwe deelnemers ook heel interessant zijn voor de deelnemers van het eerste uur. Daarbij kunnen er gezamenlijk nieuwe behoeften ontstaan waardoor het project als geheel wordt verbeterd.


De Future City Foundation is een ‘movement of communities’ die zich bezighouden met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen. Ze verbinden professionals bij gemeenten, bedrijven en andere organisaties met elkaar om samen van die regio’s, steden en dorpen slimme gemeenschappen te maken met een gezonder leefomgeving, zoals bedoeld in Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en conform onze Europese democratische waarden. De Data – en Kennishub stond aan de wieg van de snuffelfiets en de uitkomsten van de CoP rondom de snuffelfiets zullen ook met DKH GSL gedeeld worden.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners