DKH GSL breidt uit: twee auto's gaan luchtkwaliteit in steden meten

DKH GSL breidt uit: twee auto's gaan luchtkwaliteit in steden meten

15 juli 2021

Project Air View, die gedurende een periode van twee jaar jaar met zogenoemde Air View Cars de luchtkwaliteit in Amsterdam en Kopenhagen in kaart bracht, heeft twee auto's overgedragen aan de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Roel Vermeulen (Universiteit Utrecht) is verheugd om met DKH GSL het werk in andere steden voort te zetten.

Iedereen kent Google Street View en de bijbehorende rondrijdende auto’s met camera’s op het dak. Roel Vermeulen en zijn team bouwden de auto's om tot Air View Cars, door ze te voorzien van geavanceerde meetapparatuur. Twee jaar lang reden de auto's rond in de steden Amsterdam en Kopenhagen, om op straatniveau de luchtkwaliteit te meten. Na miljoenen metingen zijn de resultaten voor iedereen beschikbaar. Zo kunnen naast de wetenschappers en beleidsmakers, óók burgers toegang krijgen tot de meetdata, waardoor zij kunnen zien waar de lucht het schoonst is en waar het viest.

Wat zit er in de lucht?

"We hebben steeds meer sensoren die ons gedetailleerde informatie geven over luchtverontreiniging. Hierdoor leren we de gezondheidseffecten steeds beter begrijpen”, geeft Vermeulen aan. “En dat is belangrijk, want luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Naar schatting overlijden er elk jaar wereldwijd vier tot negen miljoen mensen voortijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging.

Steden brengen de luchtkwaliteit doorgaans in kaart aan de hand van een beperkt aantal meetpunten, maar de luchtkwaliteit en daarmee de mate van luchtvervuiling, kan van straat tot straat en van dag tot dag verschillen. Vaak worden alleen de wettelijk verplichte stoffen gemeten. En dat geeft een vertekend beeld.

Ultrafijnstof, deeltjes van nanoformaat (minder dan 0,1 micron in diameter) die zich in de uitlaatgassen van auto’s bevinden, wordt niet in de standaardmetingen meegenomen. Maar deze deeltjes kunnen wel tot diep in de longen en in de bloedsomloop doordringen, en het risico op ademhalings- en hart- en vaatziekten vergroten.

Uniek samenwerkingsverband

Vermeulen ging op zoek naar een manier om wereldwijd de luchtkwaliteit in steden in kaart te brengen. “We zijn een uniek samenwerkingsverband aangegaan met Google en hebben een aantal Street View auto’s uitgerust met sensoren om de lucht op stikstofoxiden, fijnstof, roet en ultrafijnstof in kaart te brengen.” Het team begon in Oakland, later werden de ritten uitgebreid naar Kopenhagen en Amsterdam. “Dankzij de samenwerking met Google kregen we dagelijks tientallen uren aan luchtkwaliteitsdata binnen. Het resultaat: een ‘kaart’ op straatniveau die ons vertelt welke fietspaden we het beste naar ons werk kunnen nemen om zoveel mogelijk uitlaatgassen te vermijden.”

"Het geeft ons de kans te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van deze kleine deeltjes en of er behoefte is aan nieuwe wetgeving.

'Onzichtbare' deeltjes zichtbaar gemaakt

Met Project Air View zijn voor het eerst de ultrafijne deeltjes zichtbaar gemaakt. Daarmee vormt het een unieke aanvulling op de metingen van de vaste meetstations die al gebruikt worden voor monitoring en planning. Volgens Roel Vermeulen is het van cruciaal belang om te beschikken over deze zeer gedetailleerde stadskaarten van luchtverontreiniging, vooral wanneer we het hebben over de schadelijke deeltjes die nog niet zijn vastgelegd in wetgeving, zoals ultrafijn stof. "Het geeft ons de kans te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van deze kleine deeltjes en of er behoefte is aan nieuwe wetgeving.”

Meerdere Europese steden volgen

Air View werd eerder al succesvol geïntroduceerd in Dublin en Londen. En nu het Project Air View-team de resultaten van Kopenhagen en Amsterdam openbaar heeft gemaakt, zijn de twee Air View auto's officieel overgedragen aan de Universiteit Utrecht. Onder begeleiding van Roel Vermeulen en milieu-epidemioloog Kees de Hoogh, zal één van de auto's vanaf september in Basel starten met metingen voor het Europese onderzoeksprogramma EXPANSE. Daarna zal DKH GSL de auto's voor andere projecten inzetten.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners