Digital City Program van start - Digital Twinning voor complexe stedelijke vraagstukken

Digital City Program van start - Digital Twinning voor complexe stedelijke vraagstukken

5 februari 2021

Op 5 februari is het Digital City Program van het Urban Development Initiative (UDI) van start gegaan. Het programma richt zich, in samenwerking met circa twintig partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs, op digitale oplossingen voor integrale en duurzame stedelijke planning via digital twinning en virtual reality. De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven draagt als een van de partners van het UDI bij aan het Digital City Program. De kennis en ervaringen die we in dit programma opdoen, gebruiken we voor het bijdragen aan oplossingen voor gezond stedelijk leven.

Digitale stad nabouwen

In een digital twin wordt de fysieke stad digitaal nagebouwd. Mogelijke ingrepen in de echte omgeving kunnen dan eerst digitaal worden ontworpen om te testen wat de effecten zijn. Dit soort beleidsondersteunende instrumenten helpt om complexe stedelijke vraagstukken integraal inzichtelijk te maken. Het vormt daardoor een goed instrument voor co-creatie en besluitvorming in de samenwerking binnen overheidsinstellingen en in de afstemming met haar partners. Maar het draagt nadrukkelijk ook bij aan het verbeteren van inwonerparticipatie. Deze werkwijze scheelt tijd en geld en leidt tot meer draagvlak voor de te maken keuzes. Projecten als Eindhoven Internationale Knoop XL en Brainport Smart District fungeren als showcases waarin digitale oplossingen toegepast worden. 

Samen met de partners en andere geïnteresseerde partijen wordt het programma het komende half jaar verder uitgewerkt. Rond de zomer van 2021 vindt de lancering plaats en start de uitvoeringsfase.

Urban Development Initiative

De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, heeft als ambitie om in de regio integrale en innovatieve antwoorden te bieden op complexe stedelijke vraagstukken. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven nu en in de toekomst. Door op een aantal thema’s samen te werken met een groot aantal andere partijen uit het bedrijfsleven en de (semi-) publieke sector ontstaan ecosystemen met een grote innovatiekracht. Zo kunnen innovatieve oplossingen in de regio sneller en efficiënter ontwikkeld worden, om vervolgens op te schalen.

Meer informatie

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners