Dataplatform DKH GSL brengt de data over gezond stedelijk leven bij elkaar

Dataplatform DKH GSL brengt de data over gezond stedelijk leven bij elkaar

5 juli 2021

Arjen Hof is met zijn bedrijf WeCity partner van DKH GSL. Samen met de andere partners coördineert hij het dataplatform waarin alle data en oplossingen van DKH GSL terug te vinden zijn. Wat is ervoor nodig om zo’n platform op te zetten en wat gaat het uiteindelijk opleveren?

Arjen, wat is jouw achtergrond?

“Ik ben van oorsprong milieuplanoloog, maar al snel de kant van smart cities opgegaan. Na een groot aantal jaren binnen de lokale overheid te hebben gewerkt, ben ik in 2013 gestart met Civity, een datamanagement bedrijf. Op 1 januari 2021 ben ik met WeCity een nieuw avontuur gestart.”

Wat doet WeCity?

“In WeCity combineren we de mogelijkheden van data en technologie op een manier die bijdraagt aan een leefbare, duurzame en inclusieve stad. Dat doen we met onze catalogus en marktplaats van bestaande smart city oplossingen, die voldoen aan bepaalde criteria. Denk aan de toepassing van standaarden, de zeggenschap over data, privacy-regels en service level afspraken. Daarnaast managen we de service- en contractafspraken tussen leveranciers en klanten, zodat zij zorgeloos met elkaar in zee durven gaan.”

Door de data over gezond stedelijk leven bij elkaar te brengen, weten mensen die ermee willen werken van het bestaan af en hoeven ze niet meer op verschillende plekken te zoeken.

Welke rol heeft WeCity in DKH GSL?

“Wij houden ons bezig met de datatechnische kant van DKH GSL, waaronder de innovatielijnen FAIR datapoint (het dataplatform) en Slimme monitoring. Als partner van DKH GSL denk ik ook mee in hoe we samenwerkingen op kunnen zetten en meer partijen bij de hub kunnen betrekken.”

Wat houdt het dataplatform van DKH GSL in?

“Het dataplatform is een portaal waarop we databronnen, die te maken hebben met gezond stedelijk leven, bij elkaar brengen. Denk aan luchtkwaliteit, verkeersbewegingen, gezondheid en het weer, maar ook inzichten uit de projecten die binnen DKH GSL draaien, zoals de Snuffelfiets en het Telraam project.

Door al die (meta)data op één plek te verzamelen en uniform te beschrijven, weten mensen die ermee willen werken van het bestaan af en hoeven ze niet meer op verschillende plekken te zoeken. Vaak blijkt dat ontwikkelaars het grootste deel van hun tijd besteden aan zoeken naar en bruikbaar maken van data, waardoor ze minder tijd overhouden voor innovatie. Met het dataplatform van DKH GSL willen we dit verbeteren.“

Vaak zijn ontwikkelaars het grootste deel van hun tijd bezig met zoeken naar en bruikbaar maken van data, waardoor ze minder tijd overhouden voor innovatie. Met het dataplatform van DKH GSL willen we dit verbeteren.

Hoe komt het dataplatform tot stand?

“Alle overheidsorganisaties hebben open data, die ze op basis van de Wet openbaarheid van bestuur beschikbaar moeten stellen. Waarom zou je ze dan niet meteen proactief delen? Daarnaast willen veel bedrijven en kennisinstituten hun data over gezond stedelijk leven wel beschikbaar stellen, maar onder bepaalde voorwaarden. Denk aan een voorbehoud op wie de data mag inzien en met welk doel. Of bijvoorbeeld in ruil voor een financiële vergoeding.

DKH GSL stelt daarbij de voorwaarde dat de data FAIR zijn: Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable. Ofwel: Vindbaar, Toegankelijk, Uitwisselbaar en Herbruikbaar. Hiermee willen we data zoveel mogelijk toegankelijk maken voor andere gebruikers.

Wij gaan met zoveel mogelijk organisaties in gesprek om te kijken welke data over de gezonde leefomgeving ze willen delen, tegen welke voorwaarden, hoe die data er uitzien en hoe we dat technisch op het dataplatform kunnen inrichten. Vervolgens publiceren we hun bronnen op een gestandaardiseerde manier en kan iedereen die er iets mee wil, of het nu studenten zijn, ontwikkelaars, journalisten, overheden of burgers, ze opvragen en ermee aan de slag.”

Kun je als gebruiker alle data direct downloaden?

“Van veel data kun je direct een recente versie downloaden. Als student of journalist heb je hier vaak voldoende aan. Maar ben je ontwikkelaar en bijvoorbeeld bezig met een dashboard over luchtkwaliteit, dan heb je een directe verbinding (een API: Application Programming Interface) nodig met de databron zelf. Ook die stellen we beschikbaar, mits de eigenaar van de data daar toestemming voor geeft.“

Hoe ver is het dataplatform nu?

“We zijn inmiddels live (juli 2021) met de eerste versie. Daarin zitten de open data van de provincie Utrecht en het RIVM en de data van DKH GSL projecten zoals Snuffelfiets en Telraam. Vervolgens gaan we uitbreiden, eerst met de gegevens van Universiteit Utrecht, data van de gemeente Amersfoort (project SCOREwater) en gemeente Hilversum. Daarna gaan we praten met andere organisaties.”

De uitdaging in dit soort projecten zit hem meestal niet in de techniek, maar in afspraken, standaarden en achterliggende processen. We moeten soms heel wat stappen zetten om de data op een uniforme manier in ons platform te krijgen én te ontsluiten.

Welke uitdagingen kom je tegen bij de ontwikkeling?

“De uitdaging in dit soort projecten zit hem meestal niet in de techniek, maar in de onderliggende processen. Waar staan de verschillende databronnen eigenlijk? Hoe maken we verbinding met die systemen? Wie is er verantwoordelijk voor de data? Wanneer zijn ze voor het laatst geüpdatet? Waar de één bij wijze van spreken in meters meet, zit de ander met mijlen te werken. We moeten soms heel wat stappen zetten om de data op een uniforme manier in ons platform te krijgen én te ontsluiten.”

Wat gaat het dataplatform uiteindelijk opleveren?

“Een versnelling van de innovaties op het gebied van gezond stedelijk leven. De ontwikkeling van de stad blijft gewoon doorgaan en ondertussen komen er grote opgaven bij rondom klimaat, energie en mobiliteit. We hebben iederéén nodig om met slimme oplossingen te komen. Daarbij kunnen data en techniek echt helpen, maar dan moeten ze wel vindbaar èn beschikbaar zijn. Kijk maar naar de projecten Snuffelfiets en Telraam, die met hun data over luchtkwaliteit en verkeersbewegingen samen inzicht geven in het functioneren van de stad.

Een vraag als ‘Is de luchtkwaliteit in een straat op een bepaald tijdstip slechter omdat er veel vrachtauto’s rijden?’ kunnen we nu op basis van real time data beantwoorden. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als we straks niet één, niet tien, maar duizenden databronnen op het dataplatform bij elkaar brengen!”

Ga naar het dataplatform van DKH GSL

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners