City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat' zet nieuwe stappen

City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat' zet nieuwe stappen

20 januari 2023

Nederland staat voor grote opgaven om onze steden, dorpen en regio’s leefbaar en duurzaam te houden. Die kunnen we alleen oplossen als we daarvoor, op een democratische manier, ook de kansen benutten die digitalisering en technologisering ons bieden. Om deze reden hebben 59 partners zich op 19 januari in ’s-Hertogenbosch aangesloten bij de volgende stap van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

De afgelopen twee jaar is er door 63 partners gewerkt aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Samen willen de partners de kansen van digitalisering en technologisering benutten om regio’s, steden en dorpen leefbaar en sociaal te houden en de democratie te versterken.

Netwerk zet stappen

Inmiddels zijn er 16 nieuwe instrumenten ontwikkeld waarmee smart city oplossingen gemakkelijker kunnen worden toegepast. Er is een toolbox opgezet waarin ruim 250 instrumenten zijn verzameld en er is ruim anderhalf miljoen euro aan (Europese) subsidies verkregen. Maar bovenal hebben de partners de afgelopen jaren ontdekt dat ze kunnen vertrouwen op elkaars expertise, waardoor er meer snelheid ontstaat in innovatie. Er is een groot en stevig smart city netwerk ontstaan die de komende jaren grote stappen wil zetten.

Projectleider Jan-Willem Wesselink is tevreden met de volgende stap. ‘We hebben een goede basis gelegd om de kansen te benutten die digitalisering en technologisering aan steden, dorpen en regio’s kan bieden. Die kansen moeten we nu omzetten in waarde. Het is mooi om te zien dat de partners een volgende stap willen zetten.’

Partners City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenden op 19 januari de volgende stap van de City Deal in ’s-Hertogenbosch: gemeente Alkmaar, gemeente Amersfoort, Amsterdam Smart City, gemeente Apeldoorn, Arcadis, Argaleo, Avans hogeschool, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BNSP, BPD, BTG, gemeente Breda, Brightlands Smart Services Campus,  gemeente Capelle aan den IJssel, Capgemini, Centrum voor Veiligheid en Digitalisering, Civity, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, gemeente Den Haag, gemeente Deventer, DHM, gemeente Dordrecht, ELBA\REC, gemeente Enschede, Facilicom Solutions,  Fiware, FME, Fontys hogeschool, Future City Foundation, Goudappel, gemeente Heerlen, Heijmans, gemeente Helmond, hogeschool Rotterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Kadaster, KPN, NHL Stenden, provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Holland, provincie Overijssel, Platform31, Politie, Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Roermond, stad Roeselare, gemeente Rotterdam, hogeschool Saxion, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Sittard-Geleen, Six advocaten, TNO, TU Delft, VodafoneZiggo, WeCity, WeLabs, provincie Zuid-Holland, gemeente Zwolle.

Tegelijkertijd is met DigiGo, Impactcoalitie Safety & Security, de Retailagenda, de U-Tech Community en Urban Innovation Development netwerk (i.o) de intentie ondertekend om te onderzoeken hoe we beter kunnen samenwerken.

City Deals

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. City Deals hebben als doel innovatie aan te jagen. In City Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en werken de verschillende partijen samen op basis van gelijkwaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.agendastad.nl.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners