2,9 miljoen euro voor het meten en berekenen van stikstofdepositie

2,9 miljoen euro voor het meten en berekenen van stikstofdepositie

31 mei 2023

Universiteit Utrecht gaat stikstofdepositie meten en modelleren als aanvulling op bestaand netwerk met geld van Provincie Gelderland

 

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht ontvangt 2,9 miljoen euro voor een uitbreiding van het bestaande meetnetwerk voor stikstof en fijnstof: het meten van stikstofdepositie (de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de bodem). De Provincie Gelderland stelt het geld beschikbaar. Wetenschapper Wietske Dohmen: “Om de belasting van natuurgebieden in kaart te brengen, is het van belang om - naast luchtmetingen - ook stikstofdepositiemetingen en -berekeningen uit te voeren.”

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht meten de hoeveelheid stikstof in de lucht al: ammoniak vanuit veehouderijen en stikstofdioxide van verkeer en industrie. Ze starten nu ook met het meten van het neerslaan van stikstof op de grond (depositie). Wietske Dohmen, onderzoeker bij het Institute for Risk Assessment Sciences (UU): “We gaan frequent en fijnmazig meten in leef- en natuurgebied. We starten met meten in de Regio Foodvalley, en breiden vervolgens uit naar de Veluwe. Door op veel plaatsen te meten verkrijgen we inzicht in de verschillen over het gebied.”

Lees verder

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners