Interactieve workshop Smarticipatie Methode: een toekomstbestendige leefomgeving realiseren

Interactieve workshop Smarticipatie Methode: een toekomstbestendige leefomgeving realiseren

25 oktober 2022 | 16.00 - 17.00Online : Via zoom

Op dinsdag 25 oktober van 16.00 – 17.00 uur organiseert de Atlas Leefomgeving wederom een online workshop. Participatie consultant Wyko Coopman laat je zien hoe je met behulp van de Smarticipatie Methode een toekomstbestendige leefomgeving realiseert. Door inzet van slimme digitale tools wordt publieksparticipatie leuker, visueler en toegankelijker!

We staan met z’n allen voor een enorme klus. Verduurzaming, Omgevingswet, Woningbouwopgave. En dat terwijl er een nijpend tekort is aan gekwalificeerd personeel! Bij alle projecten -groot of klein- moet de gebruiker (inwoner) van onze leefomgeving centraal staan.

Om te weten welke behoeften er zijn, is participatie noodzakelijk en niet voor niks verankerd in de aanstaande Omgevingswet. Hoe komt het dan toch dat overheden vaak worstelen met burgerparticipatie? En dat participatie en omgevingscommunicatie vaak worden gezien als verplicht nummer? Misschien weet men wel dát het radicaal anders, inclusiever en transparanter moet. Maar de vraag is hóe?

Lees meer

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners