DiS Online Sessie: de generieke koppeling tussen de Groene Baten Planner en de basisregistraties

DiS Online Sessie: de generieke koppeling tussen de Groene Baten Planner en de basisregistraties

5 april 2022 | 10.00 - 12.00Online

Elke twee weken host DiS Geo (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) een webinar in het kader van de 'Doorontwikkeling in Samenhang' binnen het geodata domein. Op 5 april organiseren zij een DiS Online sessie over de generieke koppeling tussen de Groene Baten Planner en de geobasisregistratie. Dit doen zij in samenwerking met het RIVM, de gemeenten Zwolle en Amersfoort, ESRI Nederland en Tygron.

Met de Groene Baten Planner kan de verandering in maatschappelijke kosten en opbrengsten van 'groen' en 'blauw' in de ruimte berekend worden, op basis van de stedenbouwkundige plannen in combinatie met de basisregistraties.Sprekers zijn:

  • Ton de Nijs, Joyce Zwartkruis en John Verberne (RIVM)
  • Doeska Majdandzic (gemeente Zwolle)
  • Jaap Belo (gemeente Amersfoort)
  • Hedi van Dijk (Tygron)
  • Bert Vermeij (ESRI)
  • Bart-Jan de Leuw (DiS Geo)

Registeren

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners