NOVI conferentie - praktijkvoorbeelden

31 maart 2021

Op woensdag 31 maart 2021 vond de eerste conferentie over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) plaats. Een jaarlijkse dag waarop iedereen bij elkaar komt die betrokken is bij de inrichting van de schaarse ruimte in Nederland. DKH GSL verzorgde in het programma twee bijdragen: deelname aan een paneldiscussie over ‘Hoe bouw je een gezonde stad?’ en een webinar waarin praktijkvoorbeelden uit Utrecht (nieuwbouwproject Cartesius) en Dordrecht (de waarde van groen).

Doel van de conferentie was om de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoering te brengen en jaarlijks de voorgang met elkaar te bespreken. Op deze allereerste conferentie stonden informeren en inspireren centraal. Experts praatten de deelnemers bij over de koers en over de stappen die al zijn gezet. Tal van onderwerpen en inspirerende praktijkvoorbeelden ten aanzien van de fysieke leefomgevingen passeerden de revue. Uiteraard was er ook gelegenheid om eigen ervaringen te delen met elkaar.

Twee van de bijdragen werden verzorgd door Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Paneldiscussie ‘Hoe bouw je een gezonde stad’

In een snel verstedelijkende wereld heeft de manier waarop steden worden gepland, gebouwd, geëxploiteerd een enorme impact op ons dagelijks leven als stadsbewoner of -bezoeker. Er bestaat geen utopische stad, maar bestuurders staan voor de uitdagende taak om groei en gezondheid in balans te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezondheid en leefomgeving meer integraal deel gaan uitmaken van beleid dat gaat over de inrichting van de (fysieke) leefomgeving, met name in de stad? Dat gaan we in dit webinar met een aantal sprekers uitzoeken.

Maarten Hajer schetst een gezond toekomstperspectief voor ons land waarbij wijken centraal staan in plaats van steden. In het boek ‘Neighbourhoods for the future’, bracht hij hiervoor inzichten en inspiratie uit de hele wereld bij elkaar. Met Martine de Vaan zoomen we in op de praktijk. Zij licht toe hoe een aantal Nederlandse steden en organisaties in de City Deal Ruimte voor Lopen samenwerken om gezondheid in steden te stimuleren door ruimte te maken voor ‘wandelbeleid’. Erik Tielemans van het RIVM vertelt vervolgens over hoe we door data en kennis te combineren, gezond stedelijk leven kunnen stimuleren. En Staatssecretaris Paul Blokhuis vertelt hoe VWS gezondheidsbevordering in steden wil aanpakken. Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG), met ambities voor een gezonde en natuurinclusieve leefomgeving.

Webinar praktijkvoorbeelden

Bij de inrichting van een gebied zijn veel aspecten van belang, zoals gezondheid, mobiliteit, de vraag naar woningen en de klimaatbestendigheid van een gebied. In deze sessie onderzoeken we hoe een gezonde leefomgeving beter in ruimtelijke en infrastructurele plannen meegenomen kan worden. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving moet een breed scala aan parameters rond milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang en gedrag worden meegewogen.

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt strategieën en instrumenten voor een gezonde leefomgeving, die rekening houden met dit complexe samenspel van factoren. Daarbij werken ontwerpers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, kennisdragers, wetenschappers, overheden en inwoners samen om tot één optimaal resultaat te komen. Zo werken we aan evidence based ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven.

Erik Tielemans geeft een algemene introductie van DKH GSL. Ulrike Gehring (Universiteit Utrecht), Hanneke Kruize (RIVM), en Marco Teuns (Ballast Nedam) vertellen over het nieuwbouwproject Cartesius in Utrecht. Ton de Nijs (RIVM) en Armand Paardekooper (Mecanoo) vertellen over de waarde van groen in Dordrecht.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners