Samenwerken in de multiple helix

Samenwerken in de multiple helix

30 november 2021

Wat is jouw visie op de gezonde stad van de toekomst? En hoe bereiken we die? In de webinarserie van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) gaan we met onze partners en inspirerende sprekers uit het veld in gesprek over het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving.

30 november 2021 vond ons webinar over samenwerken in de multiple helix plaats. Met welke concrete diensten en producten van DKH GSL kun jij aan de slag?

Samenwerken in de multiple helix

Het ontwikkelen van een gezonde stedelijke leefomgeving vereist nieuwe samenwerkingsvormen, waarbij data wordt gedeeld en kennis, vaardigheden en ervaringen effectief worden ingezet. Deze multiple helix aanpak is geen gestage lineaire aanpak, maar een vlotte cyclische aanpak, waarbij stakeholders van begin tot eind betrokken zijn.

Op 30 november gingen we in gesprek over deze aanpak. Dat deden we aan de hand van vier actuele concepten die onderdeel zijn van de innovatielijnen. Hoe verloopt het ontwerp- en ontwikkelproces, wat zijn de minimale vereisten en hoe werken we samen? In aanloop naar het webinar hebben we dit bij een aantal stakeholders getoetst. Op 30 november lichtten we het concrete voorstel toe en gingen we met elkaar in discussie.

De vier concepten die aan bod gekomen zijn:

 1. Hoe monitor je de leefomgeving op een manier die voor iedereen werkt?
  DKH GSL werkt aan een monitoringsaanpak voor de leefomgeving die je naar verschillende wijken kunt schalen. Welke sensoren zijn nodig? Hoe verzamelen we data? Welke meetaanpak kiezen we? En welke milieufactoren gaan we meten? Een concrete aanpak is voorgelegd.

 2. De reiswijzer voor gezonde gebiedsontwikkeling: hoe ziet die eruit?
  Hoe helpt de reiswijzer voor gezonde gebiedsontwikkeling ons om aantoonbaar gezonde gebieden te ontwikkelen? De mogelijke opzet en tools (zowel procesmatig als inhoudelijk) die we voor ogen hebben zijn besproken.

 3. Gezond stedelijk leven in een gemeente: hoe start je op?
  Wil je als gemeente aan de slag met gezonde gebiedsontwikkeling, maar mis je de expertise en handvatten om het proces en de inhoud goed vorm te geven? We hebben een aanpak gepresenteerd waarmee we samen de pijlers in kaart kunnen brengen en dit aan de hand van onder meer ‘het gezonde kavelpaspoort’ verder uit kunnen werken.

 4. 3D methodiek voor gezonde gebiedsontwikkeling
  Binnen de innovatielijn Digital Twin werken partners van DKH GSL samen om een gedragen methodiek voor gezonde gebiedsontwikkeling vast te stellen, waarbij scenario-analyse mogelijk wordt en onderling vergelijkbaar. Dit houdt in dat we indicatoren en rekenmodellen vergelijken en samenbrengen. De gekozen methodiek werd in het webinar verder belicht.  

Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners