Ruben Vrijhoef

Ruben Vrijhoef

Dr.ir. Ruben Vrijhoef is als onderzoeker verbonden aan de TU Delft op het gebied van bouwprocesinnovaties, ketensamenwerking, duurzame bouwlogistiek, productiviteitsverbetering en circulair bouwen. Hij is sinds 2012 tevens lector Building Future Cities bij Hogeschool Utrecht, met de missie om een impuls te geven aan de brede vernieuwing en verduurzaming van stedelijk bouwen, op het gebied van circulair bouwen en wijkontwikkeling, gezonde duurzame verstedelijking, efficiency verbeteringen, verschoning van stedelijke distributie, datagedreven en participatieve stadsontwikkeling.

Onderzoek vindt plaats in de G4, met name Utrecht, en is gericht op ontwikkeling en impactmeting van nieuwe ontwerp- en uitvoeringsprincipes voor gezondere en meer circulaire binnenstedelijke wijkontwikkeling. Tevens is onderzoek gericht op faciliteit- en locatieontwikkeling in industriële stedelijke zones om schonere en circulaire oplossingen in steden te ondersteunen en realiseren zoals ontwikkeling van circulaire, multimodale en zero emission hubs voor duurzame stedelijke distributie en gezond binnenstedelijk bouwen. Naast onderzoek is Ruben Vrijhoef strategisch adviseur op deze onderwerpen voor bedrijfsleven en overheden. 

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners