Hanneke Kruize

Hanneke Kruize

Hanneke Kruize is senior onderzoeker Gezonde Leefomgeving bij het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), trekker van de innovatielijn Gezonde Gebiedsontwikkeling van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en sinds 1 oktober 2021 lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling bij de Hogeschool Utrecht (HU).

Ze werkt met een breed netwerk van samenwerkingspartners aan vraagstukken over de gezonde leefomgeving, in opdracht van ministeries (IenW, VWS, BZK), regionale en lokale partners, en met subsidie vanuit onder andere EU (Bluehealth en INHERIT) en ZonMw. Vragen zijn onder andere:

  • Hoe kun je een leefomgeving gezond ontwerpen en inrichten;
  • Wat werkt daarbij, en hoe groot is de impact op gezondheid? In het bijzonder voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een laag inkomensniveau;
  • Hoe lokt deze omgeving uit tot gezond en duurzaam gedrag? En hoe combineer je de verdichting met steden met ruimte voor groen en stilte?

Een goede samenwerking tussen het ruimtelijk- en gezondheidsdomein en het betrekken van bewoners zijn cruciaal in het werken aan een gezonde leefomgeving, en zijn daarom belangrijk elementen in haar werk.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners