Slim besturen

Slim besturen

Projectcoördinator: Future City Foundation

Het project ‘Slim besturen’ gaat over de opgaven op het gebied van digitalisering en technologisering waar bestuurders voor staan. Digitalisering speelt steeds vaker een rol en de vraag is wat dit betekent voor de manier waarop bestuurders en hun directe ambtelijke adviseurs te werk gaan. Zo geven bijvoorbeeld digital twins en andere data-analyse tools ons veel inzicht in hoe een (deel van een) gemeente of provincie er voor staat. Maar wat betekenen die inzichten voor het omgevingsbeleid? Hoe verandert dit de manier waarop beslissingen worden voorbereid en genomen?  
 
Er zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen van producten die data kunnen visualiseren in een stedelijke context, die kunnen analyseren en voorspellen wat de effecten zijn van bepaalde ingrepen. Het gebruik van deze zogeheten digital twins kan leiden tot realtime omgevingsbeleid. Deze technische ontwikkelingen gaan snel en dat is ook niet zo vreemd, want meer inzicht kan leiden tot beter onderbouwde beslissingen en zo tot een beter beleid. 

Nieuwe manier van beleid maken 

Het is duidelijk dat deze overvloed aan inzicht de manier verandert waarop beleid wordt gemaakt en beslissingen worden genomen. Maar hoe?  

  • Leidt het tot een andere rol van de overheid? 
  • Wat is de impact daarvan op ambtenaren en bestuurders? 
  • Kan deze vorm van digitalisering helpen de verkokering binnen overheden te doorbreken? 
  • En hoe verandert dat weer de rol en positie van burgers? 
  • En als we dat weten, hoe moeten we producten dan (verder) ontwikkelen zodat ze goed aansluiten bij de wensen en behoeften van overheden en uiteindelijk van inwoners? 
  • Hebben we daarbij technische standaarden en uitgangspunten nodig en zo ja, welke zijn dat? 
  • Kunnen we dit koppelen aan de ontwikkelingen binnen het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet)? 

Bouwen aan een boek 

In het project Slim besturen worden hierboven genoemde vragen beantwoord en denken we na over hoe digitalisering en technologisering de bestuurskunde en politiek veranderen. Future City Foundation organiseert maandelijks bijeenkomsten met de partners en externen en bouwt daarmee aan een netwerk van partijen die hierin geïnteresseerd zijn. De opgedane kennis zal landen in een boek. De deelnemers aan het project denken samen na over de inhoud van het boek tijdens de evenementen.
 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners