SCOREwater Amersfoort

SCOREwater Amersfoort

Projectcoördinator: Gemeente Amersfoort

Om goed in te kunnen spelen op het veranderende klimaat wordt stedelijke inrichting steeds belangrijker. Zo ook in Amersfoort. Een van de grootste uitdagingen in de komende decennia is om de stad op een klimaatadaptieve manier in te richten. Door maatregelen te nemen om water- en hittegerelateerde problemen tegen te gaan (zoals het risico op overstromingen en op overmatige hitte) en door het effect van deze maatregelen te meten, wil Amersfoort voortbouwen op wat zij vandaag de dag is: een comfortabele stad om te leven, werken, bezoeken en te recreëren. Deelname aan project SCOREwater onderschrijft deze ambitie van de stad. 

SCOREwater focust zich op het vergroten van kennis van en inzicht in het effect van klimaatadaptieve maatregelen door sensoren te ontwikkelen. Deze sensoren ontwikkelt de gemeente Amersfoort samen met inwoners. Door de inzichten uit deze sensoren te verrijken met digitale modellen wordt inzicht verkregen in hoe klimaatadaptief de stad is en blijft. SCOREwater is één van de projecten van het programma ‘Amersfoort Smart City’, waarbij we door de inzet van data en technologie kijken of we ons werk efficiënter en effectiever kunnen doen. 

Twee pilotgebieden 

Het project richt zich op twee geografische gebieden in Amersfoort: 

  • Het gebied rondom het centraal station staat op de planning voor een grootschalige herinrichting. Een van de uitdagingen in dit gebied is het risico op overstromingen en hittestress. Bovendien is het lastig om water efficiënt op te slaan en te gebruiken om het gebied te vergroenen, iets dat nodig is om de klimaatbestendige ambities te realiseren. Door gebruik te maken van sensoren en digitale modellen wordt meer inzicht verkregen in hoe water (met name grondwater en neerslag) opgeslagen, beheerd en gebruikt kan worden om het gebied zo klimaatbestendiger te maken. 
  • De wijk Schothorst dient als pilotgebied voor het testen van diverse klimaatbestendige maatregelen. In dit gebied is het een uitdaging om water goed te verwerken en om het gebied zo in te richten dat hitte geen problemen veroorzaakt. Dit vraagt maatregelen. Door gebruik te maken van sensoren en dit te combineren met hydrologische modellen wordt inzicht verkregen in de huidige en, met toepassing van maatregelen, toekomstige klimaatbestendigheid van dit gebied. 

Meer weten?

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners