Preventieve gezondheidschecks in de wijk

Preventieve gezondheidschecks in de wijk

Projectcoördinator: Hogeschool Utrecht

Gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Utrecht organiseren in samenwerking met partners als de gemeente Utrecht regelmatig preventieve gezondheidschecks in de wijk. Zo kunnen inwoners in de regio Utrecht in hun eigen leefomgeving (zoals in een wijkcentrum, of bibliotheek) op een laagdrempelige manier advies krijgen over hun leefstijl en gezondheid. Voorafgaand wordt eerst een wijkscan gemaakt om in beeld te krijgen welke professionals/organisaties in de wijk een rol (kunnen) spelen in het verbeteren van gezondheid en welzijn van inwoners. 

Momenteel wordt dit onderwijsconcept in de praktijk toegepast door de studenten uit het gezondheids- en welzijnsdomein om nog beter te leren hoe zij interprofessioneel kunnen werken aan gezondheid en welzijn in de maatschappij en hoe zij kunnen ondersteunen bij het ophalen van en inspelen op behoeften in de wijk. De informatie die wordt opgehaald kan van grote waarde zijn om inzicht te krijgen in de behoeftes en gegevens van specifieke doelgroepen en wijken.

Ook wordt verder verkend hoe de verzamelde data, rekening houdend met de waarden en belangen van zowel inwoner, lokale overheid, (zorg)organisaties, kennisinstellingen als bedrijven, kunnen worden gecombineerd met bestaande databases over bijvoorbeeld gezondheid en welzijn maar ook over de (kwaliteit van de) leefomgeving. Op deze manier kunnen preventieve gezondheidschecks niet alleen bijdragen aan gezondheid en welzijn door een individueel advies aan inwoners, maar ook door specifieke interventies in leefomgeving op wijkniveau te doen.

Hiermee draagt dit project bij aan de missie en visie van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven: door te bouwen aan een infrastructuur waarmee in de toekomst veel meer gebruik kan worden gemaakt van de breed verzamelde data om gezond te kunnen leven in een stedelijke omgeving.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners