Pientere Tuinen: de slimme aanpak voor vergroening

Pientere Tuinen: de slimme aanpak voor vergroening

De weersextremen nemen toe. Hevige lokale regenbuien veroorzaken grote wateroverlast. Maar er zijn ook steeds vaker lange hete en droge periodes. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in steden: verdroging, hittestress, overstromingen en aantasting van de biodiversiteit. De klimaatverandering stelt ons voor grote opgaven. Het project Pientere Tuinen levert een positieve en concrete bijdrage aan een groene en gezonde leef- en woonomgeving.

Inzicht in data

Pientere Tuinen verbindt verschillende doelstellingen. Door de inzet van slimme technologie wordt data verzameld die het mogelijk maakt om gerichte tuintips en voorlichting op maat te geven voor een groene tuin. En onderzoek naar milieu- en gedragseffecten vergroot het bewustzijn om te vergroenen bij inwoners. Data die ook gebruikt worden voor meerjarige onderzoekprogramma’s die bijdragen aan het verbeteren van onze gezonde leef- en woonomgeving. En met een persoonlijke “Jouw Pientere Tuin” monitor krijgt elke tuinbezitter inzicht in de data, adviezen en onderzoeksresultaten. Met Pientere Tuinen gaan de partners meten, onderzoeken en zorgen wij voor een grotere bewustwording ten aanzien van het belang van een groene tuin.

Klimaatadaptieve tuin

Het RIVM gaat bijvoorbeeld de door de bodemsensoren verzamelde data analyseren. Zo hopen de onderzoekers erachter te komen welke tuinen beter tegen hitte en extreme regenval kunnen. Of juist perioden van droogte beter kunnen doorstaan. Wat maakt dat een tuin klimaatadaptief is of juist niet? Het RIVM kijkt ook of het mogelijk is om de bodemdata van de sensoren te koppelen aan andere milieudata. Zoals de nationale meetnetten van het RIVM voor luchtkwaliteit en weersomstandigheden. Zo ontstaat er een completer beeld wat wel en niet werkt voor een groene leefomgeving.

Deelnemen 

Pientere Tuinen ging op donderdag 6 april 2023 tijdens de Week van de Groene Tuin officieel van start. Zo’n 1.000 tuineigenaren begonnen toen met meten. Dit enorme aantal maakt Pientere Tuinen het grootste participatieproject in Nederland. Het is de bedoeling dat uiteindelijk zo’n 5.000 deelnemers meedoen aan het drie jaar durende meetproject. Gemeenten, provincies, corporaties en bedrijven kunnen zich aanmelden voor Pientere Tuinen. Zij kopen dan een bepaalde hoeveelheid bodemsensoren in. Die verdelen zij over de mensen die zich aanmelden. 

Partners 

In Pientere Tuinen werken WeCity, Future City Foundation, RIVM, Stichting Steenbreek, Sensoterra, NL Greenlabel en Hogeschool Van Hall Larenstein samen.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners