Permanent fietsend meetnet met ‘Snuffelfiets’ sensoren

Permanent fietsend meetnet met ‘Snuffelfiets’ sensoren

Projectcoördinator: Provincie Utrecht

De doelstelling van Snuffelfiets is om ‘hyperlokale’ data te verzamelen over de leefomgeving. Naast betrokken inwoners, levert dat inzicht op in de kwaliteit van de leefomgeving en in gezonde, groene fietsroutes.

Deze combinatie van meten op de fiets is in fase 1 en 2 van het experiment uitermate succesvol gebleken. De drie doelstellingen versterken elkaar en de verkregen data is een aanvulling op de officiële landelijke meetstations. Dit laatste is het geval in zogenaamde hotspots, gebieden waar met meer dan één verschillende sensor is gefietst. Maar buiten de hotspots, en dat zijn nog heel grote gebieden in de provincie, is de kwaliteit bij gebrek aan voldoende meetdata nog te laag. Hiervoor moet blijvend worden gefietst/gemeten en soms gericht(er) worden gefietst.

Op 23 januari 2021 was er een deelnemersbijeenkomst over de resultaten van de Snuffelfiets en het vervolg. Om de kwaliteit van de data te verbeteren, wordt de deelnemers gevraagd te blijven fietsen en meten met een van de 500 snuffelfietskastjes. En ondertussen wordt gestimuleerd dat er méér wordt gefietst. Over de hele regio, en/of gericht op een gebied met een specifieke ‘opgave’.

In het Snuffelfietsexperiment worden tot nu toe alleen de metingen van het fijnstof onderzocht en gevalideerd door het RIVM. Inmiddels is ook gestart met het meten van temperatuur, luchtvochtigheid, VOC’s, routes/locaties, trillingen en gassen. De bedoeling is om ook deze data bij de onderzoeken en validaties te betrekken. Het meten van de temperatuur en de luchtvochtigheid krijgt daarbij voorrang, vanwege het voorkomen van hitte(stress) en de invloed daarvan op de leefomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met het KNMI.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners