MEES, beleef je stad

MEES, beleef je stad

Projectcoördinatoren: Provincie Utrecht, Universtiteit Utrecht en RIVM

Provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht (UU) en het RIVM werken samen met gebruikers aan een app voor het ontsluiten van real time sensordata (voor luchtkwaliteit), die grafische indicaties geeft van ‘schone’ en ‘belaste’ routes: de MEES belevingsapp. Deze app maakt het bovendien voor gebruikers mogelijk om aan te geven hoe zij de kwaliteit van de leefomgeving op specifieke locaties ervaren en waarderen.  

MEES is nog een prototype en zal verder aangepast moeten worden voor toepassing in specifieke projecten waarin de UU, het RIVM en de provincie Utrecht samenwerken. Dit zal plaatsvinden in een iteratief proces met gebruikers en de partners. Inmiddels zijn er ook studentenprojecten gekoppeld aan dit traject, waarbij onderzoekers van UU zorgen voor de inhoudelijke begeleiding van de studenten. 

De technische koppeling van sensordatastromen en kaartberekeningen (ieder uur) wordt verzorgd door de kennisinstituten. Het daadwerkelijk toepassen van de app binnen het project Snuffelfiets, de regiodeal Vitale Wijk of groene/stilte/hitte acties van Landschap Erfgoed Utrecht/Natuur en Milieufederatie Utrecht en het aanhaken van gebruikers en logistieke organisatie ligt in handen van de provincie Utrecht. Beleidsrelevante issues en vragen van gebruikers naar handelingsperspectieven worden ook door de provincie opgepakt. 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners