Maanwijk

Maanwijk

Groen, gezond en innovatief voorbeeldproject van Heijmans

Heijmans heeft als motto ‘makers van een groene leefomgeving’ en dat willen ze met de nieuwe wijk Maanwijk in Leusden laten zien. De wijk verbindt ruimte, technologie en natuur met elkaar, met als doel een wijk op te leveren die socialer, slimmer en gezonder is. Maar worden die ambities ook gerealiseerd?

Door ontmoetingen te stimuleren met het stedenbouwkundig ontwerp, de inrichting van hofjes, een gemeenschappelijke tuin, deelauto’s, buurthuis, buurtcoach, en een buurtapp, zou Maanwijk een wijk moeten worden waarin bewoners elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten.

Met meerdere peilingen onder de nieuwe bewoners van Maanwijk onderzoekt de Universiteit Utrecht in samenwerking met het RIVM of de gewenste mate van sociale cohesie inderdaad ontstaat. Komen de pas verhuisde bewoners elkaar tegen en is het contact prettig? En wat gebeurt er naarmate men langer in de wijk woont?

In Maanwijk wordt niet alleen de ontwikkeling van de sociale structuren onderzocht. Met de sensorkit Gezonde Leefomgeving meet Heijmans in samenwerking met WeCity ook de lucht-, water- en bodemkwaliteit in het gebied. Voor elk onderwerp zijn twee sensoren geplaatst die gedurende langere periode de ontwikkeling van de luchtkwaliteit (fijnstof), bodemvochtigheid (verdroging/wateroverlast) en oppervlaktewaterkwaliteit in het gebied meten. De informatie wordt gepresenteerd in een dashboard en de verzamelde data is beschikbaar via het Dataplatform van DKH. Eenzelfde oplossing is ook toegepast in de wijk Vijfsluizen in Vlaardingen. Op deze manier komt er steeds meer lokale data beschikbaar over gezondheidsaspecten in de wijk.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners