LIVE project: beter inzicht voor ruimtelijk inrichten

LIVE project: beter inzicht voor ruimtelijk inrichten

Het LIVE project zorgt voor inzicht bij het ruimtelijk inrichten van de stad. Door de ontwikkeling van innovatieve geo-oplossingen is het mogelijk om gericht klimaatadaptieve maatregelen te kunnen nemen. Hiermee worden steden in staat gesteld om effectievere (beleids)keuzes te maken.

Maatschappelijke vraagstukken en opgaven zorgen ervoor dat het herinrichten van de stedelijke leefomgeving steeds complexer wordt. Klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid vragen allemaal om ruimte, terwijl de ruimte zelf schaars is. Dat deze uitdagingen in de komende decennia alleen maar groter worden, is aanleiding geweest om met het project LIVE aan de slag te gaan.

Geo-data als basis

Binnen LIVE wordt gezamenlijk gewerkt aan verschillende opgaven, zoals  leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptie. Binnen het project wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van verschillende producten en diensten van betrokken geo-ondernemers, die samenkomen in één virtuele 3D omgeving. Deze omgeving wordt ontwikkeld, getest en gebruikt binnen de Amersfoortse wijk Liendert.

Binnen deze complexe stedenbouwkundige vraagstukken spelen op geo-data gebaseerde producten en diensten een belangrijke rol. Gedetailleerde data over de boven- en ondergrond leveren een bijdrage aan de identificatie van kansen en bedreigingen. Met deze data kunnen scenario's worden opgesteld en vergeleken, wat beslisinformatie oplevert. Hiermee worden steden in staat gesteld om effectievere (beleids)keuzes te maken.

Lokale kennis inzetten

De Amersfoortse geo-ondernemers Geomaat, NEO, Hydrologic en StrateGis werken samen binnen LIVE en leveren in co-creatie producten op. Daarnaast levert het RIVM een belangrijke bijdrage met de Groene Baten Planner, is gemeente Amersfoort ‘launching customer’ en verzorgt de Future City Foundation de communicatie rondom het project.. AeroVision is als ketenregisseur de schakel tussen de techniek en de eindgebruiker.

Earth Valley

De regio Utrecht huisvest mede door de centrale geografische ligging in Nederland, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de concentratie van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven, veel geo-ondernemers. Dit is de voedingsboden geweest voor het tot stand komen van Earth Valley in 2021, een samenwerkingsverband met de ambitie om in de regio Amersfoort – Utrecht samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken met behulp van geo-toepassingen. LIVE is een eerste concrete invulling van deze ambitie.

Het LIVE project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II en REACT-EU in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie.

Website LIVE

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners