Klimaatadaptief 1221

Klimaatadaptief 1221

Projectcoördinator: Gemeente Hilversum

Hoe transformeer je een bestaande (verouderde) woonwerkomgeving naar een toekomstvaste duurzame leefomgeving? Wat betekenen deze ambities voor de rol en inrichting van de openbare ruimte? Hoe monitor je de effecten van de ingrepen in de openbare ruimte? En hoe maak je een integrale afweging van de ingrepen die je doet/kunt doen?

Deze vraagstukken komen bij elkaar in de Gebiedsagenda 1221 van gemeente Hilversum. Het postcodegebied 1221 is gelegen ten oosten van het spoor in Hilversum en omvat drie buurten (Geuzenbuurt, Electrobuurt, Kleine Driftbuurt). De wijk telt ca. 8.700 inwoners en ca. 3.400 arbeidsplaatsen.

Voor dit gebied is op basis van een intensief gebiedsproces de Gebiedsagenda 1221 vastgesteld (maart 2019), waarbij in samenwerking het wonen, werken en leven in deze wijk aantrekkelijker wordt gemaakt voor huidige en nieuwe bewoners en ondernemers. De agenda heeft een horizon tot 2030 en schetst opgaven, formuleert ambities en benoemt concrete maatregelen. De uitdaging zit daarbij in het versterken van de leefbaarheid in combinatie met maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptie, gezond leven, energietransitie en verstedelijking.

Twee sleutelprojecten uit deze gebiedsopgave worden vanuit de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven uitgevoerd:

  1. Groene loper, waarbij opgaven als waterberging, vergroening, klimaatadaptatie en duurzame energie centraal staan.
  2. Bruisend hart: spelen en ontmoeten. Centrale opgave is het versterken van de leefbaarheid en het faciliteren van het ontmoeten en bewegen en de rol van de openbare ruimte hierin.

Voor beide projecten geldt dat betrokkenheid van partners en burgers essentieel is, maar ook het meetbaar maken van gewenste effecten.

 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners