Integrale monitoring veehouderij

Integrale monitoring veehouderij

Projectcoördinator: Universiteit Utrecht

Om ammoniak, fijnstof en geurhinder in de omgeving van intensieve veehouderijbedrijven in kaart te brengen, worden verschillende innovatieve sensorsystemen en applicaties gebruikt. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht gaan in dit project de technische en praktische bruikbaarheid van de sensorsystemen en applicaties in de regio ‘Gelderse Vallei’ vaststellen.

Dit doen de onderzoekers onder andere door real-time sensordata te vergelijken met resultaten van referentieapparatuur die zijn ingezet in zogenoemde meetcampagnes. Ook zullen ze de data vergelijken met modelberekeningen en onderzoeken ze of sensordata geïntegreerd kan worden met het doel deze te verbeteren. De studie moet leiden tot een verbeterd en meer verfijnd inzicht in de mate waarin omwonenden van veehouderijbedrijven worden blootgesteld aan omgevingsfactoren. Ook willen de onderzoekers bepalen of er een mogelijke relatie is met bijvoorbeeld geurklachten, gezondheid en biodiversiteit.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met omwonenden en veehouderijbedrijven, op onderdelen wordt een citizen science aanpak gekozen. De terugkoppeling van de resultaten naar de deelnemers en een breder publiek is een belangrijk onderdeel van het project. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van nieuwe visualisatietechnieken en een interactief dashboard.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners