Cartesius Utrecht

Cartesius Utrecht

Projectcoördinatoren: RIVM, Hogeschool van Utrecht, Universiteit Utrecht en Mecanoo

Een living lab die zich het afgelopen jaar sterk heeft ontwikkeld, is de toekomstige wijk Cartesius Utrecht: een autovrije wijk met 2.600 woningen, een school, supermarkt, horeca, diverse andere voorzieningen en een groot, centraal park. Inwoners leven er langer in goede gezondheid, is de ambitie.

Cartesius Utrecht is een voormalig bedrijventerrein van de NS, dat ingeklemd ligt tussen de Cartesiusweg en de sporen naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam, en is een van de grootste en laatste herontwikkelings-locaties in het centrum van Utrecht. Architectenbureau Mecanoo, partner van DKH GSL, is met het plan ‘Blue District’ verantwoordelijk voor het ontwerp van dit nieuwe stedelijke gebied.

Maar hoe meet en evalueer je de impact van stedelijke ontwerpen op de kwaliteit van de leefomgeving? In samenwerking met de ontwikkelaars Ballast Nedam en MRP heeft DKH GSL op verschillende manieren aan de oplossing van dit vraagstuk bijgedragen.

  • Zo heeft de Universiteit Utrecht een ‘Health Impact Assessment’ uitgevoerd, waarin voor Cartesius Utrecht de te verwachten gezondheidsimpact van onder andere luchtkwaliteit en geluidsoverlast in beeld is gebracht.
  • Het RIVM heeft de ‘Groene Baten Planner’ toegepast om het effect van de groenplannen op gezondheid in te schatten. Ook zijn de gezondheidseffecten van verschillende scenario’s doorgerekend: wat gebeurt er als we meer of minder groen toepassen? Tenslotte hebben wetenschappers van de Universiteit Utrecht, het RIVM en de HU bekeken wat de implicaties van het ontwerp zijn op de interactie tussen toekomstige bewoners.

Alle initiatieven hebben ertoe geleid dat al voor de daadwerkelijke bouw van de wijk een betere inschatting kan worden gemaakt van de gezondheidsimpact die de ontwerpprincipes hebben. Vanzelfsprekend zal de DKH GSL de ontwikkelingen blijven monitoren en evalueren.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners