Generieke koppelingen

Generieke koppelingen

Projectcoördinator: RIVM

Het project ‘Generieke koppeling data- en kennisinstrumenten aan 3D-omgevingen’ van RIVM, gemeenten Amersfoort en Zwolle, provincie Utrecht en Future City Foundation is een van de gehonoreerde voorstellen voor subsidie van het Innovatiebudget Digitale Overheid. Het doel van deze ontwikkeling is om de kwaliteit van ruimtelijke plannen voor gebiedsontwikkeling te verhogen en het participatieproces met inwoners te bevorderen. 

Kennis en 3D-modellen koppelen  

Kennisinstellingen zoals het RIVM beschikken over verschillende rekeninstrumenten die ruimtelijke maatregelen kunnen doorrekenen op onder meer gezondheidseffecten. Deze kennis is echter niet altijd makkelijk beschikbaar voor gemeenten. Door die kennis te koppelen aan 3D-planomgevingen die gemeente al gebruiken bij het ontwerpproces, worden de verwachte effecten al vroeg in het planproces zichtbaar gemaakt. Daarnaast is de verwachting dat de visualisatie in 3D een positieve bijdrage levert aan het participatieproces, omdat deze 3D-weergave beter aansluit bij de belevingswereld van inwoners. 

Casussen in Amersfoort en Zwolle 

Het project ‘Generieke koppeling data- en kennisinstrumenten aan 3D-omgevingen’ richt zich op twee casussen in de gemeente Amersfoort en de gemeente Zwolle. De koppeling van rekeninstrumenten van het RIVM (zoals de Groene Batenplanner) en 3D-omgevingen van marktpartijen Tygron en ESRI maakt het mogelijk om ruimtelijke plannen in 3D te ontwerpen én door te rekenen op bijvoorbeeld effecten op gezondheid, huizenprijzen en verkoeling. Door de koppeling generiek te maken, kunnen op termijn meer data- en rekeninstrumenten beschikbaar komen binnen 3D-planomgevingen. Denk bijvoorbeeld aan de data van Snuffelfiets.  

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners