Slimme monitoring

Slimme monitoring

Er zijn steeds meer sensoren die gegevens over de omgeving verzamelen en terugkoppelen naar de gebruiker. Maar wat betekenen die meetgegevens precies? Met informatietechnologie kunnen we dat steeds beter interpreteren, waardoor we de kwaliteit van de leefomgeving preciezer in beeld kunnen brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om luchtkwaliteit, geluid, temperatuur of pollen in de lucht.

Nieuwe technologieën en gerichte adviezen

Binnen de innovatielijn Slimme monitoring testen we nieuwe (sensor)technologieën voor het (realtime) monitoren van de leefomgeving. En ook hoe deze statische of dynamische informatie kan worden vertaald (data science) naar concrete, goed onderbouwde adviezen voor inwoners, bestuurders en bedrijven. Wat kunnen zij doen om de stedelijke leefomgeving te verbeteren?

Schaalbare wijkmonitoringsaanpak 

Op wijkniveau wordt nog weinig data verzameld over de directe leefomgeving van inwoners. Maar juist deze data is relevant om op wijkniveau inzicht te krijgen in welke aspecten goed op orde zijn en waar kansen liggen voor verbetering. Momenteel wordt gewerkt aan een monitoringsaanpak voor de leefomgeving die je naar verschillende wijken kunt schalen. 

 De monitoringsaanpak bestaat uit een selectie van sensoren die milieufactoren kunnen meten, dataverzameling en meetaanpak, die modulair is uit te breiden. Het is een concrete aanpak en vraagt weinig investeringskosten. Met de aanpak betrekken we inwoners, gebruikers van het gebied, bij het project en koppelen we de informatie uit data direct’ terug. Hierbij maken we gebruik van de expertise van verschillende partners.  

De aanpak wordt als eerste toegepast in twee gebiedsontwikkelingen van Heijmans, Vijfsluizen en Maanwijk. De data zal via het dataplatform van de DKH GSL worden ontsloten.  

Citizen science en betrokkenheid van inwoners

Inwoners zitten niet stil en monitoren steeds meer hun eigen leefomgeving met low-cost sensoren. Denk aan de lokale temperatuur in de straat, de luchtkwaliteit (houtstook) en geluid van verkeer. Deze data is waardevol en voegt nieuwe, lokale informatie toe over de kwaliteit van de leefomgeving. Door een citizen-science-project of vergelijkbaar burgerinitiatief ontstaat vaak grote betrokkenheid bij de eigen wijk. Het verdiept het kennisniveau van inwoners over kwaliteit van leefomgeving in algemene zin en geeft vorm aan een constructieve en geïnformeerde dialoog tussen inwoners en beleidsmakers over de toekomst van hun wijk, stad of regio.

Dataprivacy is een belangrijk aandachtspunt binnen citizen science projecten. Wij leggen vast van wie de data is en onder welke voorwaarden en voor welke doeleinden deze data precies gebruikt kan worden. Zo zorgen we ervoor dat we zorgvuldig omgaan met de data die inwoners verzamelen.

Samenwerking met partners

Met de innovatielijn Slimme monitoring zoeken we de samenwerking op met zowel de aanbieders van sensortechnologieën, Internet of Things (IoT) en dataverwerking als met de afnemers van de datatoepassing in apps en digitale tools.

Projecten

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners