Gezonde gebiedsontwikkeling

Gezonde gebiedsontwikkeling

Gezondheid hangt op vele manieren samen met de fysieke en sociale leefomgeving. Voor het bereiken van een gezonde leefomgeving, grijpen verschillende handelingsopties op complexe manieren op elkaar in. Anders gezegd, om een gezonde leefomgeving te ontwikkelen is het niet voldoende om slechts één element aan te passen. Het vraagt om verschillende acties, die op een ingewikkelde manier met elkaar samenhangen. In deze innovatielijn ontwikkelen we strategieën en instrumenten voor gezonde gebiedsontwikkeling die rekening houden met dit complexe samenspel van factoren.

Ontwerp, implementatie, gebruik en gedrag

In living labs wordt bekeken wat er gedaan kan worden om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Daarbij besteden we zowel aandacht aan de hardware (ontwerp en inrichting van de omgeving), de software (de bewoners/gebruikers van het gebied en hun gedragingen en activiteiten), als de orgware (samenwerkings- en co-creatie processen). Naast concrete advisering (‘health design check’) moniteren en evalueren we de ontwikkeling: wat is er van de oorspronkelijke ambities terecht gekomen? Hoe beleven en gebruiken bewoners en anderen het gebied? Daaruit leren we: wat werkt nu wel en wat niet?

Door verschillende strategieën in de praktijk te kunnen brengen, ontstaat er een goede ‘evidence base’ die we in opvolgende living labs kunnen doorontwikkelen of al kunnen invoeren. Ontwerpprincipes voor gezond stedelijk leven zijn het resultaat. We richten ons daarbij op alle fasen van gebiedsontwikkeling: de ontwerp- en realisatiefasen, de ingebruikname van een gebied (aan de hand van het gedrag van inwoners) en op de uiteindelijke impact op de gezondheid van de bewoner. De inzichten (praktijkvoorbeelden, tools, ontwerpprincipes) brengen we samen in een Reiswijzer Gezonde Gebiedsontwikkeling. Deze helpt professionals (publiek/privaat) bij het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving.

Afbeelding: ontwerp architectenbureau Mecanoo Cartesiusdriehoek Utrecht

Samenwerking met partners

In de gezonde gebiedsontwikkeling komen alle actoren samen. Ontwerpers, ontwikkelaars, bouwbedrijven, kennisdragers, wetenschappers, overheden en inwoners werken als lerende ‘community’ samen om tot één optimaal resultaat te komen. In de uitvoering zetten we graag ook de frisse blik in van studenten van diverse studierichtingen.

Projecten

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners