FAIR datapoint

FAIR datapoint

Met de innovatielijn FAIR datapoint leggen we een goede basis voor het verzamelen en beschikbaar maken van allerlei (realtime) data over Gezond Stedelijk Leven. Er worden uniforme koppelingen gemaakt tussen verschillende datasets, zodat een federatief data-ecosysteem ontstaat; een data-infrastructuur. Met de beschikbare data, bewerking en analyse door algoritmen en rekenmodellen kunnen nieuwe inzichten en toepassingen ontstaan. Dit doen we in een dataportal en datamarkt die toegankelijk is voor bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en inwoners. Ook citizen science initiatieven kunnen via een selfservice portal hun data delen.

Afspraken over datagebruik

Voor de omgang met data gaan we uit van de FAIR principes. FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Re-usable. Ofwel: Vindbaar, Toegankelijk, Uitwisselbaar en Herbruikbaar. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke beweging om data zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor andere gebruikers. FAIR data betekent overigens niet dat de data ook open toegankelijk is voor iedere willekeurige gebruiker. Daarom leggen we binnen de innovatielijn FAIR datapoint vast van wie de data is en onder welke voorwaarden en waarvoor deze data precies gebruikt kan worden.

Samenwerking met partners

Met de innovatielijn FAIR datapoint richten we ons op de data-architectuur (ontwerp) en de bouw van de FAIR-data-infrastructuur. Inclusief portals en dashboard om data beschikbaar te stellen voor diverse gebruikers. Dit doen we samen met softwareontwikkelaars. Daarnaast werken we aan ‘good practices’ over hoe we op een veilige en ethisch verantwoorde manier data kunnen benutten. Hierbij staan we open voor samenwerking met experts uit het veld.

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners