Digital Twin

Digital Twin

Steeds vaker wordt een digitale 3D kopie van de werkelijkheid gebruikt om de leefomgeving in beeld te brengen: een Digital Twin.

De innovatielijn Digital Twin richt zich op de doorontwikkeling van het instrument digital twins, zodanig dat de tool gebruikt kan worden bij het plannen en integraal doorrekenen van herontwikkelingen van gebieden. Deze digital twins dienen als virtuele experimenteerruimte voor verschillende pilots en helpen bij het ontsluiten van data en het inzetten van (reken)modellen. Drie thema's geven we prioriteit: klimaatadaptatie, gezondheid en milieu. 

Draagvlak

Met een Digital Twin kan een gemeente haar inwoners beter betrekken bij het maken van plannen voor de wijk of het gebied waarin ze wonen. In plaats van een toelichting in tekst en enkele foto’s of illustraties, krijgen inwoners nu hun wijk of buurt direct in 3D te zien. Bovendien kunnen verschillende scenario’s worden nagebootst en de gevolgen direct zichtbaar worden gemaakt met behulp van onderliggende rekenmodellen.

Betere besluiten

Met behulp van die rekenmodellen kan in één model worden doorgerekend wat het effect van maatregelen op verschillende beleidsterreinen. Zo kan in één model berekend worden wat het effect van het toevoegen van groen is op verbeterde luchtkwaliteit, vermindering van hittestress en verminderde kans op wateroverlast. Dit integrale inzicht in de consequenties van bepaalde keuzes draagt bij aan betere én snellere besluitvorming en het draagvlak hiervoor. 

Samenwerking met partners

Digital Twins worden vaak door bedrijven of onderwijsinstellingen ontwikkeld en gebruikt voor het ondersteunen van (stedenbouwkundige) plannen. Met de innovatielijn Digital Twin kunnen ook kennisinstellingen en overheden (realtime) data en rekenmodellen op deze nieuwe manier beschikbaar stellen en gebruiken. Bovendien krijgen 3D visualisatie-instrumenten een bredere toepassing door additionele data- en scenarioanalyses. 

Een belangrijk voorbeeld voor het ontsluiten van rekenmodellen, is de koppeling van de ‘Groene Baten Planner’ aan Digital Twin modellen. In het project ‘Generieke Koppelingen aan 3D omgevingen’ werken verschillende partijen samen om het rekenmodel ‘Groene Baten Planner’ van het RIVM te koppelen aan 3D omgevingen in Tygron en ESRI en die vervolgens in te zetten in gebiedsontwikkelingen in Amersfoort en Zwolle.

De ambitie van de innovatielijn Digital Twin is om door het ontwikkelen en beschikbaar stellen van een framework en rekeninstrumenteneen bijdrage te leveren aan de inzet van digital twins bij het werken van gezonde gebiedsontwikkeling. Momenteel werken we met een aantal innovatiepartners aan een gestandaardiseerde methodiek voor gezonde gebiedsontwikkeling; een selectie van indicatoren,  rekenmodellen en werkafspraken. 

Nationale Digitale Tweeling voor de Fysieke Leefomgeving 

In opdracht van het landelijke GI-beraad is er een Investeringsvoorstel nationale Digitale Tweeling voor de Fysieke Leefomgeving (nDTFL) opgesteld door Geonovum. De stip op de horizon is dat de nDTFL een instrumentarium is dat door overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen gebruikt wordt voor het verkennen van maatschappelijke uitdagingen in de fysieke leefomgeving en het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingsscenario’s. Het investeringsvoorstel werkt vanuit fieldlabs, gericht op opgaven. Een van de fieldlabs die is opgenomen in afstemming met DKH GSL is het fieldlab Gezond Stedelijk Leven.  Vanuit de innovatielijn Digital Twin is er een concept omschrijving opgesteld als onderdeel van het investeringsvoorstel nDTFL.

Voor de positionering van de verschillende onderdelen van een digital twin is er een plaat met generieke bouwstenen. Deze bouwstenen landen ook in de nationale referentie architectuur die wordt opgesteld vanuit nDTFL. 

Projecten

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners