Innovatielijnen

Innovatielijnen

We gaan vraaggestuurd te werk in innovatielijnen

De basis voor alle activiteiten van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven wordt gevormd door het zogenaamd FAIR datapoint, waarbij data over de leefomgeving en gezondheid verzameld en ontsloten wordt via een federatief data ecosysteem. Qua ontwikkeling ligt de focus op slimme monitoring, integrale afwegingskaders en digital twins. In living labs worden de concepten uit deze innovatielijnen (door)ontwikkeld en gevalideerd.

Digital Twin

Een Digital Twin is een digitale 3D-kopie van een fysiek object. Binnen de DKH GSL wordt gewerkt aan digital twins van steden en wijken. Gevoed door statische en dynamische data , rekenmodellen en zelf ontwikkelde afwegingskaders bieden we stakeholders en inwoners de mogelijkheid zich scenario’s voor te stellen en daarmee het proces van besluitvorming te verbeteren.
> Meer over Digital Twin

FAIR datapoint

Opbouw van een federatief data-ecosysteem (FDS): een data-infrastructuur om relevante (realtime) data te kunnen ontsluiten via een dataportal en -market. In de vorm van dashboards en applicaties. Ook data van citizen-science-initiatieven kunnen via het selfservice portal een plek krijgen. We nemen de FAIR-principes als uitgangspunt en werken aan transparante algoritmes en werkwijzen over hoe om te gaan met dataprivacy (inwoners en hun gegevens).
> Meer over FAIR datapoint

Slimme monitoring

Sensoren, validatie, meet- en monitoringsstrategieën, data acquisitie en data science zetten we in om de kwaliteit van de leefomgeving steeds beter te monitoren (dashboard) en daar concrete adviezen (handelingsperspectief) aan te koppelen voor inwoners, overheden en bedrijven.
> Meer over Slimme monitoring

Integrale afwegingskaders

Besluitvorming over de leefomgeving is ingewikkeld, omdat veel dingen van elkaar afhangen. Om dit te ondersteunen ontwikkelen we integrale afwegingskaders voor de verschillende dimensies (groen, vitaal, veilig, duurzaam, bereikbaar) van gezond stedelijk leven. Zo kunnen de voors’ en tegens’ (de neveneffecten) expliciet gemaakt worden, en is de keuze transparant.
> Meer over Integrale afwegingskaders

Gezonde gebiedsontwikkeling

In de living labs worden de concepten, zoals digital twins en integrale afwegingskaders, (door)ontwikkeld en gevalideerd. We passen maatregelen toe en evalueren of de maatregel gewerkt heeft of niet. Door kennis van DKH-GSL, praktijkpartners, bewoners en gebruikers van een gebied bij elkaar te brengen, en de lessons learnt vanuit de living labs mee te nemen naar de volgende living lab, werken we toe naar ‘evidence-based’ (datagedreven) ontwerpprincipes voor Gezond Stedelijk Leven in de stad en omliggend gebied.
> Meer over Gezonde gebiedsontwikkeling

Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners