Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (hierna: DKH GSL). Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we daarmee doen.

Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor jouw privacy? 

ROM Utrecht Region verwerkt de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat je gegevens worden verwerkt, zoals in deze privacyverklaring is beschreven. 
 
Contactgegevens ROM Utrecht Region
ROM Utrecht Region
Euclideslaan 1 
3584 BL Utrecht 
info@gezondstedelijklevenhub.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven. Dit kan op de volgende manieren: 

 • via een formulier op onze website;
 • bij het aanmelden voor een evenement dat wij (mede) organiseren;
 • in contact met één van onze medewerkers;
 • wanneer je een evenement van ons bijwoont kunnen er foto’s, video’s en geluidsopnames worden gemaakt.

Wij zijn heel zorgvuldig met je persoonsgegevens. We slaan ze digitaal op in ons klantenregistratiesysteem (CRM) en beveiligen ze met de nodige maatregelen. Met de partners van de DKH GSL sluiten we verwerkersovereenkomsten om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met je gegevens omgaan. 
We delen je gegevens niet met andere partijen en verkopen ze niet door. Zelf kopen of verwerken we ook geen persoonsgegevens van anderen.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens totdat je aangeeft dat je ze wilt wijzigen of verwijderen. Je kunt op elk moment je gegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen. Kijk onder het kopje JOUW RECHTEN hoe je bezwaar kunt maken.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens? 

Er zijn verschillende redenen waarom wij om je persoonsgegevens vragen. Je bent nooit verplicht om ze aan ons door te geven. We sturen je alleen informatie toe als je hier toestemming voor hebt gegeven. Afhankelijk van jouw toestemming gebruiken we je gegevens:  

 • om je een nieuwsbrief, uitnodiging of andere informatie te versturen;
 • om je vraag of klacht te behandelen;
 • om je informatie te sturen over onze ontwikkelingen, evenementen, projecten of dienstverlening;
 • om je informatie te sturen over relevante ontwikkelingen, evenementen, projecten of dienstverlening van anderen;
 • omdat we je gegevens nodig hebben voor een overeenkomst die we met je hebben afgesloten;
 • om je aanmelding voor een evenement te verwerken (zie kopje EVENEMENTEN);
 • omdat je herkenbaar in beeld bent op materiaal dat tijdens een evenement of bijeenkomst is gemaakt (zie kopje EVENEMENTEN).

Evenementen

Aanmeldingen voor evenementen 

Via de website van DKH GSL kun je je inschrijven voor onze online en fysieke evenementen en bijeenkomsten. In het formulier vragen we je naar de volgende gegevens:  

 • Organisatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel) 

Als je deze gegevens niet aan ons doorgeeft, kun je je niet aanmelden voor het evenement.

Wat doen we met je aanmeldingsgegevens?

We slaan je gegevens op in het CRM van Mailchimp en gebruiken ze om een deelnemerslijst van het evenement bij te houden. Deze lijst gebruiken we voor praktische zaken rondom het evenement. Bijvoorbeeld om te bepalen of een evenement wel of niet doorgaat of om de praktische informatie te versturen. We delen de deelnemerslijst met de andere organiserende partners en gebruiken een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met je gegevens omgaan.  
 
Verder gebruiken we je gegevens om analyses te doen. We willen graag weten wie onze evenementen bezoeken zodat we onze activiteiten, diensten en informatieverstrekking kunnen verbeteren. 
 
Als laatste kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om contact met je op te nemen over andere evenementen of activiteiten die relevant voor je kunnen zijn. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken als je hier geen prijs op stelt. Zie het kopje JOUW RECHTEN hoe je dit doet. 
 
Let op dat tijdens het evenement beeld- en audiomateriaal kunnen worden gemaakt. Daarover vind je in de volgende alinea meer informatie.

Foto’s en video’s van evenementen 

Woon je een online of fysiek evenement van DKH GSL bij? Tijdens onze evenementen kunnen opnames worden gemaakt. Denk aan foto’s, screenshots, audio- of videomateriaal. Dit materiaal kunnen wij voor PR-doeleinden publiceren op onze website, in onze nieuwsbrief of in een van onze andere communicatiemiddelen.  
 
Je kunt voor en tijdens ieder DKH GSL evenement bezwaar maken tegen het gebruiken van opnames waarop je herkenbaar in beeld bent. Als het mogelijk is, zorgen we er dan voor dat je niet in beeld komt.  
 
Ook na het evenement kun je op elk moment bezwaar maken. Dus ook als wij het materiaal willen gaan publiceren. Wij zullen altijd meteen gehoor geven aan je verzoek.

Jouw rechten

Bezwaar maken 

Wil je de persoonsgegevens, die wij van jou hebben opgeslagen, inzien, wijzigen of verwijderen? Onderaan elke e-mail die we aan je sturen, vind je een ‘afmelden’ en ‘wijzigen’ link. Je kunt je verzoek ook e-mailen naar info@gezondstedelijklevenhub.nl

Wat zijn jouw privacy rechten? 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heb je de volgende rechten:  

 • Je hebt het recht om DKH GSL te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG)
 • Je hebt het recht om DKH GSL te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen (art. 17 AVG). 
 • Je hebt het recht om DKH GSL te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). 
 • Onder bepaalde omstandigheden heb je recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). 

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Wil je hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met ons via info@gezondstedelijklevenhub.nl

Klachten 

Ben je niet tevreden over de manier waarop DKH GSL met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact met ons op via info@gezondstedelijklevenhub.nl. Wij gaan graag met je in gesprek. Je kunt je klacht over de manier waarop wij met je persoonsgegevens zijn omgegaan ook melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder belangrijk

Doorklikken naar andere websites 

Je kunt via onze website DKH GSL doorklikken naar andere websites. Denk aan LinkedIn, de websites van onze partners en andere websites. Deze websites kunnen informatie over jou verzamelen, bijvoorbeeld door het gebruiken van cookies. Bekijk de privacyverklaringen van deze organisaties om na te gaan welke informatie zij verzamelen en wat ze daarmee doen.

Google 

Als je onze website bezoekt vanuit Google, verzamelt Google gegevens over jou. Welke gegevens Google verzamelt, beschrijft Google in haar eigen privacyverklaring.

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Als dat gebeurt, dan vermelden we dat op onze website. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 17 december 2020.  
 

 

Deel deze pagina:


Onafhankelijk en open platform

Onafhankelijk en open platform

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op LinkedinVolg ons op YouTube
Partners